Kdy přijde sčítací komisař a jak ho poznat

 

18. dubna 2021

Všem, kteří se doposud z nějakého důvodu nesečetli on-line, začali od včerejšího dne sčítací komisaři roznášet listinné sčítací formuláře. O termínu své návštěvy komisaři předem informovali v uplynulých dnech, kdy roznášeli oznámení o termínu distribuce.

Oznámení s konkrétním termínem, kdy sčítací komisař přinese listinný formulář, dostali respondenti do poštovních schránek nebo ho našli vyvěšené na vstupních dveřích objektu. V předem oznámeném termínu, během pochůzek od 17. do 29. dubna, sčítací komisař zazvoní a vyčká na příchod respondenta venku před domem. Předá mu formulář spolu s odpovědní obálkou, přičemž se bude řídit aktuálně platnými hygienickými opatřeními. Bude vybaven respirátorem a dezinfekcí a bude po absolvování testu na koronavirus s výsledkem negativní. Pokud komisař nikoho nezastihne, dostaví se podruhé v náhradním termínu, který bude opět oznámen prostřednictvím dalšího informačního letáku. Stanovené termíny bohužel nelze měnit.

Pokud se respondent nebude moci se sčítacím komisařem setkat ani v rámci náhradního termínu, může si listinný sčítací formulář a odpovědní obálku vyzvednout sám na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Jsou to vybrané pobočky České pošty nebo pracoviště krajských správ Českého statistického úřadu. Jejich seznam je k dispozici na https://scitani.ceskaposta.cz. Vyplněný formulář pak respondent odešle do 11. května zdarma poštou v odpovědní obálce, kterou od sčítacího komisaře obdrží, nebo ho do stejného data odevzdá na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.

„Tiskopisy jsou odeslány na zabezpečená pracoviště. Nejprve na sběrné místo a dále na pracoviště digitalizace a k následnému statistickému zpracování dat. Při sběru i zpracování dat je rovněž minimalizován počet osob, které přicházejí s údaji do styku. Zúčastnění zaměstnanci jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí, která trvá i po skončení sčítání. Všechny formuláře budou po oskenování a ověření kvality dle přísných bezpečnostních pravidel zlikvidovány,“ říká Marek Rojíček, předseda ČSÚ.


Jak poznat sčítacího komisaře?

Všichni sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a na požádání se prokážou i občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Jména sčítacích komisařů lze zjistit prostřednictvím aplikace na webu scitani.cz/komisar a jsou zveřejněna i na úředních deskách obecních úřadů. Všichni sčítací komisaři jsou také vybaveni brašnou s logem České pošty. Sčítací komisaři splňují kritéria důvěryhodnosti (bezúhonnosti) a jsou vázáni povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení sčítání.

 

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

 

  • csu-tz210418-scitani_2021_kdy_prijde_komisar_a_jak_ho_poznat.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)