Mladá generace v Karlovarském kraji - 2016


Kartogramy
Demografické charakteristiky
Osoby ve věku 0–29 let podle obcí a SO ORP Karlovarského kraje k 31. 12. 2016 PNG
Změna podílu osob ve věku 0–29 let podle SO ORP a krajů mezi 31. 12. 2001 a 31. 12. 2016 PNG
Změna podílu osob ve věku 0–14 let podle SO ORP a krajů mezi 31. 12. 2001 a 31. 12. 2016 PNG
Index stáří podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Cizinci ve věku 0–29 let podle okresů a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Děti narozené mimo manželství podle SO ORP a krajů v roce 2016 PNG
Děti narozené matkám ve věku do 29 let podle SO ORP a krajů v roce 2016 PNG
Naděje dožití mužů při narození podle SO ORP v období 2012–2016 PNG
Naděje dožití žen při narození podle SO ORP v období 2012–2016 PNG
Nevěsty ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů v letech 2011–2016 PNG
Ženichové ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů v letech 2011–2016 PNG
Rozvody u žen ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů v letech 2011–2016 PNG
Rozvody u mužů ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů v letech 2011–2016 PNG
Přírůstek/úbytek stěhováním obyvatel ve věku do 29 let podle SO ORP a krajů v letech 2011–2016 PNG
Osoby v manželství ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Věřící obyvatelé ve věku 0–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 (z osob s uvedeným vztahem k víře) PNG
Rodáci ve věku 25–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Vzdělání a vzdělávání
Děti v mateřských školách podle obcí Karlovarského kraje ve školním roce 2015/16 PNG
Žáci v základních školách podle obcí Karlovarského kraje ve školním roce 2015/16 PNG
Absolventi středních škol podle krajů za školní roky 2011/12–2015/16 PNG
Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy podle obcí Karlovarského kraje ve školním roce 2015/16 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Obyvatelstvo se středoškolským s maturitou, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním ve věku 25–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Ekonomická aktivita
Zaměstnanost osob ve věku 20–24 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Podnikatelé ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Vyjíždějící do zaměstnání z obce bydliště ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Nezaměstnané osoby ve věku 25–29 let podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Zdravotní péče, sociální služby
Samostatné ordinace praktických lékařů pro děti a dorost podle obcí Karlovarského kraje k 31. 12. 2015 PNG
Domácnosti a bydlení
Domácnosti jednotlivců ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Úplné rodiny v čele s osobou ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Neúplné rodiny v čele s osobou ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Osoby žijící samostatně v bytě ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Volby
Volební potenciál obyvatel ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů ve volbách do krajského zastupitelstva v říjnu 2016 PNG
Kandidáti ve věku 18–29 let s příslušností k politické straně podle SO ORP a krajů ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG
Úspěšnost kandidátů ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG
Další kartogramy
Následující kartogramy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Osoby ve věku 0–29 let podle obcí a SO ORP k 31. 12. 2016 PNG
Změna podílu osob ve věku 0–29 let podle SO ORP a krajů mezi 31. 12. 2001 a 31. 12. 2016 PNG
Cizinci ve věku 0–29 let podle okresů a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Věková struktura dětí v mateřských školách a žádosti o přijetí podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Nezaměstnaní absolventi škol podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Uchazeči o zaměstníní ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Samostatné ordinace praktických lékařů pro děti a dorost podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2015 PNG
Domácnosti jednotlivců z domácností osob ve věku 15–29 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Kandidáti ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG
Osoby ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů kandidující ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG
Zvolení zastupitelé ve věku 18–29 let podle SO ORP a krajů ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.