Sčítání lidu, domů a bytů - Jihomoravský kraj - analýza výsledků - 2021


Kartogramy
Administrativní členění České republiky PNG
Sídelní struktura
Městské obyvatelstvo ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Rozmístění obyvatel a hustota zalidnění v Jihomoravském kraji PNG
Obyvatelstvo
Index stáří ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Děti v obcích a správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Věřící obyvatelstvo ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Obyvatelstvo s bydlištěm v době narození v obci obvyklého pobytu ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Obyvatelstvo s bydlištěm v době narození v obci obvyklého pobytu v obcích a správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Obyvatelstvo se středním vzděláním s maturitou včetně nástavbového, pomaturitního a vyššího odborného studia v obcích a správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Ekonomická aktivita obyvatelstva
Intenzita ekonomické aktivity ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Osoby zahrnuté mimo pracovní sílu podle pohlaví v krajích PNG
Zaměstnané osoby ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Podíl zaměstnaných osob ve věku 15−29 let ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Nezaměstnaní v obcích a správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Zaměstnaní v primárním sektoru ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Zaměstnaní v sekundárním sektoru ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Zaměstnaní v terciárním a kvartérním sektoru ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Zaměstnaní podle pohlaví a sektorů v krajích PNG
Podnikatelé ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do školy
Zaměstnaní podle místa pracoviště v okresech a krajích PNG
Vyjížďka do zaměstnání v obcích a správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Vyjížďka do zaměstnání automobilem (řidič i spolucestující) ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Vyjížďka do školy bez použití dopravního prostředku (pouze pěšky) ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Saldo vyjížďky a dojížďky do zaměstnání ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Saldo vyjížďky a dojížďky do školy ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Domácnosti
Úplné rodiny ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Úplné rodiny v obcích a správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Neúplné rodiny ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Domácnosti jednotlivců ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Domy a byty
Obydlené domy s obdobím výstavby nebo rekonstrukce po roce 2000 v obcích a správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Průměrné stáří obydlených domů ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Obydlené domy v roce 2021 s obdobím výstavby nebo rekonstrukce po roce 2000 v obcích ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Obydlené byty v rodinných domech ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Obydlené byty podle způsobu vytápění v okresech Jihomoravského kraje PNG
Průměrný počet osob v bytě ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Průměrný počet osob v bytě v obcích a správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Průměrná celková plocha bytu na osobu ve správních obvodech ORP a krajích PNG
Dlouhodobý vývoj
Změna počtu obyvatel v obcích a krajích mezi sčítáním 2011 a 2021 PNG
Změna počtu obyvatel ve správních obvodech ORP mezi jednotlivými sčítáními 1980–2021 PNG
Obydlené domy v roce 2021 podle období výstavby nebo rekonstrukce PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.