Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje - 2019


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Demografický vývoj
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích PNG
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích PNG
Živě narození mimo manželství v SO ORP PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví v SO ORP PNG
Úhrnná plodnost a úhrnná potratovost v krajích PNG
Index stáří v obcích PNG
Pohyb obyvatel v SO ORP Jihočeského kraje PNG
Děti v SO ORP PNG
Sociální vývoj
Příjemci důchodů v okresech PNG
Bodové hodnocení řidičů v krajích PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích PNG
Soukromí podnikatelé v SO ORP PNG
Produkce zemědělského odvětví v krajích PNG
Stavební práce "S" podle kraje místa stavby PNG
Bytová výstavba v obcích Jihočeského kraje PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích PNG
Životní prostředí
Zvláště chráněná území v okresech PNG
Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality PNG
Jakost vody v tocích České republiky PNG
Komunální odpad v krajích PNG
Mezikrajské srovnání
Bytová výstavba v krajích PNG
Další kartogramy
Následující kartogramy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Cizinci podle okresů PNG
Podíl nezaměstnaných osob v krajích PNG
Podíl nezaměstnaných osob v okresech Jihočeského kraje PNG
Podíl nezaměstnaných osob v obcích PNG
Uchazeči o zaměstnání na pracovní místo v evidenci ÚP v krajích PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech PNG
Průměrný měsíční starobní důchod plný (sólo) podle pohlaví v okresech PNG
Příjmy domácností v krajích PNG
Průměrné měsíční náklady na bydlení domácností podle krajů PNG
Sklizeň obilovin v krajích PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zpracovatelského průmyslu PNG
Intenzita podnikatelské aktivity v okresech PNG
Průměrné kupní ceny bytů a rodinných domů v okresech PNG
Živnostníci v SO ORP PNG
Výzkum a vývoj v krajích PNG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích PNG
Emise oxidů dusíku (REZZO 1–3) v krajích PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.