Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2018


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů PDF
Demografický vývoj
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích PNG
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích PNG
Živě narození mimo manželství ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností PNG
Index stáří ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností PNG
Sociální vývoj
Podíl nezaměstnaných osob v obcích PNG
Příjmy domácností v krajích PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích PNG
Výzkum a vývoj v krajích PNG
Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností PNG
Sklizeň obilovin v krajích PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zpracovatelského průmyslu v krajích PNG
Bytová výstavba v krajích ČR PNG
Průměrné ceny bytů podle okresů a krajů PNG
Průměrné kupní ceny rodinných domů podle okresů a krajů PNG
Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Životní prostředí
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.