Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2015


KARTOGRAMY A KARTODIAGRAMY
Územně-administrativní uspořádání Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 PNG
Přirozený přírůstek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Věková struktura obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 PNG
Věková struktura mužů a žen v okresech Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 PNG
Přirozený přírůstek obyvatel ve SO ORP Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Přírůstek obyvatel stěhováním ve SO ORP Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Věková struktura dětí ve SO ORP Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 PNG
Přirozený přírůstek obyvatel ve SO POU Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Přírůstek obyvatel stěhováním ve SO POU Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Podíl dětí ve věku 0-14 let ve SO POU Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 PNG
Přirozený přírůstek obyvatel v obcích Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Přírůstek obyvatel stěhováním v obcích Plzeňského kraje v roce 2015 PNG
Podíl dětí ve věku 0-14 let v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 PNG
Index stáří v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 PNG
Průměrný věk v obcích Plzeňského kraje k 31. 12. 2015 PNG

Zveřejněno dne: 30.06.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.