Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje - 2017


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů
Demografický vývoj
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2012 až 2017 PNG
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích v letech 2012 až 2017 PNG
Pohyb obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje v letech 2012 až 2017 PNG
Děti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2017 PNG
Index stáří v obcích k 31. 12. 2017 PNG
Živě narození mimo manželství ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2017 PNG
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel v krajích ČR v roce 2017 PNG
Sociální vývoj
Podíl nezaměstnaných osob v okresech Zlínského kraje v letech 2012 až 2017 (stav na konci jednotlivých měsíců) PNG
Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením v evidenci úřadu práce podle okresů České republiky k 31. 12. 2017 PNG
Podíl nezaměstnaných osob v krajích v letech 2012 až 2017 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Podíl nezaměstnaných osob v obcích k 31. 12. 2017 PNG
Uchazeči o zaměstnání na pracovní místo v evidenci ÚP v krajích v letech 2012 až 2017 (stav k 31. 12.) PNG
Příjmy domácností v krajích v roce 2016 PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2017 PNG
Bodové hodnocení řidičů v krajích k 31. 12. 2017 PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2012 až 2016 PNG
Uživatelé internetového bankovnictví PNG
Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2017 PNG
Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2017 PNG
Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2017 PNG
Produkce zemědělského odvětví podle krajů v roce 2016 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2012 až 2017 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zpracovatelského průmyslu v krajích v roce 2017 PNG
Stavební práce "S" podle kraje místa stavby v letech 2012 až 2017 PNG
Dokončená bytová výstavba podle krajů v roce 2017 PNG
Průměrné kupní ceny bytů podle okresů a krajů v letech 2014 - 2016 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2012 až 2017 PNG
Bytová výstavba v obcích Zlínského kraje v krajích v letech 2012 až 2017
Životní prostředí
Zvláště chráněná území v okresech k 31. 12. 2017 PNG
Obce napojené na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2016 PNG
Komunální odpad v krajích v roce 2016 PNG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2012 až 2016 PNG
Bytová výstavba v krajích v letech 2012 až 2017 PNG
Další kartogramy
Následující kartogramy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Index stáří ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2017 PNG
Průměrný měsíční důchod plný (sólo) mužů v prosinci 2017 PNG
Průměrný měsíční důchod plný (sólo) žen v prosinci 2017 PNG
Černá zvěř podle krajů ČR v roce 2016 PNG
Průměrné kupní ceny rodinných domů podle okresů a krajů v letech 2014 - 2016 PNG
Živnostníci / soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2017 PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.