Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2018


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů PDF
Demografický vývoj
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel stěhováním v obcích v letech 2013 až 2018 PNG
Celkový přírůstek/úbytek počtu obyvatel v obcích v letech 2013 až 2018 PNG
Pohyb obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v letech 2013 až 2018 PNG
Živě narození mimo manželství ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2018 PNG
Index stáří ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2018 PNG
Sociální vývoj
Podíl nezaměstnaných osob v krajích v letech 2013 až 2018 (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Podíl nezaměstnaných osob v obcích k 31. 12. 2018 PNG
Podíl nezaměstnaných osob v obcích Pardubického kraje k 31. 12. 2018 PNG
Příjmy domácností v krajích v roce 2017 PNG
Náklady domácností na bydlení v krajích v roce 2017 PNG
Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v okresech v prosinci 2018 PNG
Příjemci předčasného starobního důchodu v okresech v prosinci 2018 PNG
Požáry a hmotné škody v okresech v roce 2018 PNG
Ekonomický vývoj
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2013 až 2017 PNG
Výzkum a vývoj v krajích v roce 2017 PNG
Soukromí podnikatelé ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2018 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v letech 2013 až 2018 PNG
Sklizeň obilovin v krajích v roce 2018 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy zpracovatelského průmyslu v krajích v roce 2018 PNG
Zahájená bytová výstavba v krajích v roce 2018 PNG
Dokončená bytová výstavba v krajích v roce 2018 PNG
Bytová výstavba v krajích v letech 2013 až 2018 PNG
Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje v letech 2013 až 2018 PNG
Průměrné kupní ceny bytů podle okresů a krajů v letech 2015 až 2017 PNG
Životní prostředí
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2013 až 2017 PNG

Zveřejněno dne: 30.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.