Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2015


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. K.2 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 9. 2015 Excel

Zveřejněno dne: 04.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.