Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016


Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie
Tabulka 17: Jednotlivci v České republice používající internet, 2016 Excel PDF
Tabulka 18: Četnost použití internetu jednotlivci v České republice, 2016 Excel PDF
Tabulka 19: Jednotlivci v České republice používající k přístupu na internet různá zařízení, 2016 Excel PDF
Tabulka 20: Jednotlivci v České republice používající k přístupu na internet různá zařízení, 2016 Excel PDF
Tabulka 21: Internetové připojení prostřednictvím mobilního telefonu, 2016 Excel PDF
Tabulka 22: Internetové připojení prostřednictvím notebooku nebo tabletu, 2016 Excel PDF
Tabulka 23: Uživatelé internetu v České republice v letech 2005 až 2016 Excel PDF
Tabulka 24: Uživatelé internetu v zemích EU, vývoj v letech 2006 až 2015 Excel PDF
Tabulka 25: Uživatelé internetu v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání ve 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 26: Jednotlivci, kteří nikdy nepoužili internet v zemích EU, vývoj v letech 2006 až 2015 Excel PDF
Tabulka 27: Jednotlivci, kteří použili mobilní telefon k přístupu na internet v posledních 3 měsících Excel PDF
Tabulka 28: Použití mobilních sítí při přístupu na internet z mobilního telefonu či jiného zařízení Excel PDF
Tabulka 29: Použití WiFi připojení k přístupu na internet z mobilního telefonu či jiného zařízení Excel PDF
Tabulka 30a: Jednotlivci používající mobilní telefon k přístupu na internet v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 30b: Jednotlivci používající mobilní telefon k přístupu na internet v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.