Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 4. čtvrtletí 2015


J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. J.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.