Informace o Seznamu hromadných ubytovacích zařízení

 

16. října 2020

S ohledem na zvýšený zájem podnikatelské veřejnosti o nahlédnutí do Seznamu hromadných ubytovacích zařízení zveřejňuje Český statistický úřad následující informaci:

Seznam hromadných ubytovacích zařízení je uveřejněn na webu Českého statistického úřadu na adrese: https://vdb.czso.cz/huz/index.jsp. Zde je možné dohledat sedmimístné identifikační číslo (tzv. paginu), pod kterou je ubytovací zařízení vedeno v registru ČSÚ. Vyhledat hromadné ubytovací zařízení (HUZ) je možné pomocí vyhledavače, kliknutím do interaktivní mapy nebo do seznamu krajů či okresů.

Pokud zařízení v registru není, provozovatel může přes formulář toto zařízení nahlásit. On-line formulář je k dispozici na adrese: https://vdb.czso.cz/huz/form.jsp a slouží pouze provozovateli hromadného ubytovacího zařízení, jak jej definuje ČSÚ - jedná se o zařízení s minimálně 5 pokoji/apartmány/chatkami/místy pro stany a karavany a zároveň 10 lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu. ČSÚ žádost/údaje zkontroluje a v případě, že zařízení do registru patří, objeví se v seznamu na internetu ČSÚ.

Zdůrazňujeme, že Českému statistickému úřadu nevzniká povinnost ubytovací zařízení do registru zařadit a zpětně žadatele o zařazení či nezařazení neinformuje. Při zařazení se HUZ objeví pouze na seznamu na internetu a dále bude obesláno statistickým výkazem CR 1-12 či CR 2-04 s výkaznickou povinností.

Český statistický úřad upozorňuje, že Seznam hromadných ubytovacích zařízení je vytvářen výhradně pro statistické účely.  Za jakékoliv jeho užití třetí stranou, například za účelem poskytnutí/získání dotace, nenese Český statistický úřad odpovědnost a nelze na něm uplatňovat jakékoliv právní nároky.

Jelikož ČSÚ eviduje zvýšený počet žádostí, které prověřujeme v pořadí, v němž byly do formuláře žadateli zapsány, upozorňujeme, že doba kontroly a výsledného zařazení či nezařazení do registru může trvat i 14 dni.

Dotazy na program „Covid-Ubytování“ je třeba směrovat na vypisovatele výzvy, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive Státní fond podpory investic: covid-ubytovani@sfpi.cz. Český statistický úřad není do administrace programu nijak zapojen a jeho detaily mu nejsou známy.

 

  • informace_o_seznamu_hromadnych_ubytovacich_zarizeni.docx