Index stavební produkce – změny od roku 2018

 

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 dochází ke změně bazického období krátkodobých statistik, což představuje standardní krok prováděný v pětileté periodě a koordinovaný v rámci Evropského statistického systému. V případě statistiky stavebnictví se tato změna týká ukazatele index stavební produkce.

Základní období u bazických indexů se mění z průměru roku 2010 na průměr roku 2015. Došlo k použití nových váhových schémat odvozených z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2015. Váha pozemního stavitelství se navýšila z původních 65,9 % na současných 67,9 %, váha inženýrského stavitelství klesla z 34,1 % na aktuálních 32,1 %.

 

Váhy kategorií v %

Rozdíl v procentních bodech

2010

2015

Pozemní stavitelství

65,9

67,9

2,0

Inženýrské stavitelství

34,1

32,1

-2,0

V souladu s manuálem Eurostatu ke krátkodobým statistikám byly nové váhy využity ke zpětnému přepočtu dat do roku 2014, což mělo za následek revizi dat za roky 2014 až 2017. Revize ročních čísel v důsledku změn váhového schématu byly v řádu desetin procent. V roce 2015 směrem dolů, protože váha úspěšnějšího inženýrského stavitelství byla snížena. Analogicky vývoj v letech 2016 a 2017, kdy na tom bylo lépe pozemní stavitelství, byl úpravou vah upraven směrem vzhůru.

Data za roky 2000 až 2013 byla s aktualizovanými výsledky propojena za pomoci přepočítacích můstků metodou annual overlap. Vlastností této metody je, že meziroční indexy 2014/2013 za  celoroční kumulace zůstávají po propojení stejné jako u původních dat a nemění se průběh řad za roky 2000 až 2013, tzn. po propojení nemění se meziroční indexy. Důsledkem změny však je, že historické řady před rokem 2014 nejsou agregovatelné pomocí aktuálního váhového schématu.

Spolu s přepočtem byla provedena standardní revize dat za rok 2017.

Historické časové řady, které byly do konce roku 2017 publikovány na bázi roku 2010, jsou nadále k dispozici na internetových stránkách ČSÚ v archivu časových řad statistiky stavebnictví.

Počínaje lednem 2018 je také pro sezónní očištění využíván nový model v programu JDEMETRA+.
 
Mezinárodní srovnání

Změna váhového schématu měla dopad také do celkového indexu stavební produkce za EU28. Váha stavební produkce České republiky na celkovém indexu EU28 se snížila o 0,2 procentního bodu a aktuálně činí 1,2 %. Pokles podílu nastal v jak v kategorii pozemního stavitelství (-0,1 p. b.), tak v kategorii inženýrských staveb (-0,6 p. b.). Výrazně vzrostl podíl Velké Británie (v pozemním stavitelství) a Německa (především v inženýrském stavebnictví). Naopak silně klesl podíl Španělska a Itálie v důsledku vývoje v pozemním stavitelství a také Francie, kde se více snížila váha inženýrského stavitelství. Z okolních států klesla váha produkce stavebnictví na Slovensku (‑0,1 p. b.) a v Polsku (-0,3 p. b.), váha Rakouska se díky pozemnímu stavitelství zvýšila (+0,2 p. b.).

Váhy zemí v indexu stavební produkce (v %)

           
 

2015

2010

Rozdíl

 

Celkem

Pozemní stavitelství

Inženýrské stavitelství

Celkem

Pozemní stavitelství

Inženýrské stavitelství

Celkem

Pozemní stavitelství

Inženýrské stavitelství

Belgie

3,1

3,0

3,3

2,9

2,7

3,5

0,2

0,3

-0,2

Bulharsko

0,3

0,2

0,8

0,3

0,2

0,6

0,0

0,0

0,2

Česká republika

1,2

1,0

1,6

1,4

1,1

2,2

-0,2

-0,1

-0,6

Dánsko

1,9

2,2

1,0

1,6

1,8

1,0

0,3

0,4

0,0

Německo

17,6

16,4

21,6

13,5

14,2

11,3

4,1

2,2

10,3

Estonsko

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,0

Irsko

1,2

1,1

1,3

0,6

0,5

1,1

0,5

0,6

0,2

Řecko

0,5

0,4

0,8

0,8

0,6

1,5

-0,3

-0,2

-0,7

Španělsko

6,4

6,3

6,9

12,6

13,4

9,7

-6,2

-7,1

-2,9

Francie

15,4

15,9

13,7

17,2

17,4

16,2

-1,7

-1,5

-2,4

Chorvatsko

0,3

0,2

0,7

0,4

0,3

1,1

-0,1

-0,1

-0,4

Itálie

8,9

7,5

13,5

12,1

12,1

12,2

-3,3

-4,7

1,3

Kypr

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,4

-0,2

-0,2

-0,3

Lotyšsko

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

0,1

0,0

0,1

Litva

0,3

0,2

0,5

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,3

Lucembursko

0,5

0,5

0,2

0,4

0,4

0,2

0,1

0,1

0,0

Maďarsko

0,6

0,3

1,3

0,5

0,3

1,1

0,1

0,0

0,2

Malta

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Nizozemsko

4,7

4,7

4,7

5,3

5,3

5,3

-0,6

-0,6

-0,6

Rakousko

3,0

3,3

1,9

2,8

2,8

2,7

0,2

0,5

-0,8

Polsko

2,4

1,5

5,4

2,7

1,5

7,1

-0,3

0,0

-1,7

Portugalsko

1,0

0,8

1,5

1,7

1,3

3,3

-0,7

-0,5

-1,8

Rumunsko

0,7

0,6

1,1

0,9

0,7

1,8

-0,2

-0,1

-0,7

Slovinsko

0,2

0,1

0,5

0,3

0,2

0,6

0,0

0,0

0,0

Slovensko

0,4

0,2

1,0

0,5

0,3

1,1

-0,1

-0,1

-0,1

Finsko

1,8

1,8

1,9

1,6

1,8

0,9

0,2

-0,1

1,0

Švédsko

4,0

4,8

1,3

3,2

3,8

1,2

0,7

1,0

0,2

Velká Británie

23,3

26,5

12,8

15,8

16,5

13,2

7,5

10,0

-0,4

Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel. 274054199, E-mail: petra.curinova@czso.cz