ICT v domácnostech a jejich využívání jednotlivci - Slovník pojmů

 

Antivirový program sleduje všechna nejpodstatnější vstupní/výstupní místa, kterými by mohly do počítačového systému proniknout viry.

Bezpečnostní token se používá namísto hesla nebo jako doplněk k ověření, že uživatel je tím, za koho se vydává. Token je tedy elektronický klíč, který lze využít např. při přihlašování do internetového bankovnictví nebo do datové schránky.

Čipová karta s elektronickým podpisem společně se čtečkou těchto karet (např. pro přihlašování do internetového bankovnictví nebo potvrzování plateb) slouží k ověření identity při využívání online služeb. Jedná se o digitální certifikát ve formě karty, pro její načtení musí být k počítači připojena speciální čtečka.

Digitální dovednosti označují soubor počítačových znalostí osob. Tyto znalosti umožňují osobám zapojovat se do digitálního světa, a to jak v soukromém, tak především v pracovním životě, v souhrnu pak vyjadřují digitální gramotnost obyvatelstva.

Domácnosti s internetem jsou domácnosti, které v době šetření uvedly, že alespoň jeden člen jejich domácnosti používá doma internet. Nezáleží na způsobu připojení k internetu ani na typu zařízení, na kterém byl internet použit.

Domácnosti s počítačem jsou domácnosti, které v době šetření uvedly, že alespoň jeden člen jejich domácnosti používá doma osobní počítač. Nezáleží na vlastnictví počítače, ale na jeho používání. V případě přenosného počítače se může jednat i o počítač pracovní, který byl alespoň někdy používán doma.

Domácnosti s Wi-Fi routerem jsou domácnosti, které v době šetření uvedly, že si v domácnosti rozvádějí internet pomocí Wi-Fi routeru.

Elektronická pokladna zahrnuje pokladní obchodní systémy. Tento systém umožňuje naskenovat kód zboží. Informace z tohoto kódu jsou pak přeneseny na účtenku zákazníkovi i do evidence obchodníka. Jsou to např. pokladny v supermarketech, a to jak ty obsluhované pokladními, tak ty samoobslužné. Dále možnost zahrnuje pokladní terminál, který slouží k provedení bezhotovostní transakce platební kartou (buď vložením, nebo bezkontaktně, tj. přiložením). Dalším typem elektronických pokladen jsou pokladny v restauracích.

Elektronická pošta (e-mail) je elektronický komunikační systém umožňující přijímání a odesílání zpráv přes internet.

Elektronický identifikační certifikát je uložen v počítači (nebo může být např. i na flash disku) a pro elektronické ověření identity pro danou online službu se načte z daného zařízení. Uživatel tak musí na dané stránce zadat cestu k certifikátu. Někteří uživatelé nemusí cestu k certifikátu zadávat vždy, protože ji mají uloženou v prohlížeči.

Chytrý mobilní telefon, tzv. smartphone, má zabudovaný operační systém. Nejpoužívanějšími operačními systémy v chytrých telefonech jsou Android, iOS a Windows. Většina chytrých telefonů je dotyková, ale existují i výjimky (např. telefon BlackBerry), který je ovládán tlačítky. Uživatel může na chytrém telefonu používat internet, a to včetně stahování mobilních aplikací.

Internet na mobilním telefonu zahrnuje přístup k internetu přes mobilní sítě od operátora i přes Wi-Fi. Uživatelé se připojují především na chytrých telefonech, ale lze se připojit i na některých telefonech bez operačního systému.

Bezdrátové připojení (Wi-Fi) – připojení k internetu probíhá přes lokální (zabezpečenou i nezabezpečenou) bezdrátovou síť (WLAN). Provozovatelem vysílače může být právnická i fyzická osoba. Typickým příkladem jsou domácí bezdrátové sítě, lokální bezdrátové sítě kaváren, nemocnic, letišť, dopravních prostředků, škol apod. Wi-Fi připojení je většinou zdarma, ale může být i zpoplatněné (např. na letišti) nebo časově omezené.

Připojení přes mobilní data (placený datový tarif od mobilního operátora) – připojení mobilního telefonu k internetu probíhá přes mobilní telefonní síť. Uživatel využívá zpoplatněného připojení od poskytovatele/operátora mobilních telefonních služeb. K internetu se může připojit tam, kde mají signál smluvní mobilní telefonní sítě.

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je označení pro přístroje (vozidla, domácí spotřebiče a další zařízení) vybaveny elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, které umožňují těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data a být ovladatelná i na dálku, a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu např. prostřednictvím mobilního telefonu.

Internetové bankovnictví představuje ovládání bankovního účtu prostřednictvím internetu. Internetové bankovnictví umožňuje například kontrolu zůstatku na bankovním účtu, zadání platebního příkazu, trvalých plateb, nastavování limitů výběrů z bankomatu apod.

Internetové činnosti – sledovány jsou činnosti na internetu, kterým se respondent věnoval pro soukromé účely v posledních třech měsících před šetřením. Pouze u vybraných činností (on-line nákup, použití internetu ve vztahu k veřejné správě, sjednání ubytování či spolujízdy na internetu aj.) je referenčním obdobím posledních 12 měsíců před šetřením.

Za jednotlivce používající ICT jsou považovány osoby, které použily mobilní telefon, počítač nebo internet alespoň jednou v posledních třech měsících, a to kdekoliv (např. doma, v práci, ve škole) a pro jakýkoliv účel (soukromý i pracovní).

Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu jsou osoby, které uvedly, že alespoň jednou v posledních třech měsících použily mobilní telefon pro přístup k internetu. Nezáleží přitom, zda se jednalo o použití telefonu soukromého či služebního, případně zapůjčeného a nezáleží ani na druhu připojení, který byl k přístupu na internet použit (mobilní sítě, Wi-Fi).

Jednotlivci používající sociální sítě jsou osoby, které se alespoň jednou v posledních třech měsících přihlásily ke svému uživatelskému profilu na těchto sítích a využívaly dostupné služby jako je např. prohlížení příspěvků ostatních uživatelů, komunikace s ostatními uživateli nebo sdílení vlastních příspěvků.

Kategorie dosaženého vzdělání: Údaje za jednotlivce podle dosaženého vzdělání jsou zjišťovány pro věkovou skupinu 25 a více let. Mezi jednotlivci ve věku 16–24 let je velmi mnoho studentů, kteří mají nízké nejvyšší dosažené vzdělání, ale ICT využívají velmi intenzivně. Nezapočtení věkové skupiny 16–24 let tak umožňuje přesnější posouzení vlivu vzdělání na využívání ICT.

Konzultace s lékařem přes webové stránky – respondent vložil své dotazy do vyhrazeného formuláře na webových stránkách. Na položený dotaz odpovídá konkrétní lékař či specialista. Nejedná se o informační servery, na nichž si laická veřejnost vyměňuje své zkušenosti. Lékař pacientovi (respondentovi) odpovídá formou soukromé zprávy (pro ostatní uživatele neviditelné) či veřejné (viditelné dalším uživatelům).

Mobilní aplikace je softwarová aplikace, která je vytvořená speciálně pro chytré telefony, tablety a další malá zařízení. Tyto aplikace jsou vytvářeny tak, aby se daly jednoduše ovládat dotykem a seděly na malé obrazovky. Při koupi nového telefonu jsou již některé aplikace jeho součástí, jiné si může uživatel do telefonu stáhnout.

Nakupující na internetu jsou osoby, které v posledních 12 měsících zakoupily nebo objednaly jakékoliv zboží či služby na webových stránkách. Jedná se o nákup pro soukromé účely. Nejedná se o nákup pro zaměstnavatele, školu či jiné organizace. Zboží či služby nemusely být placeny přes internet, mohly být placeny i dobírkou či při osobním odběru.

Objednání se k lékaři přes webové stránky – respondent využil webových stránek lékaře či zdravotního zařízení ke sjednání konkrétního termínu osobní konzultace, vyšetření či zákroku. Zahrnuje i objednání do nemocnice. Nejedná se o komunikaci prostřednictvím e-mailu.

On-line hraní/stahování počítačových her zahrnuje hraní her on-line (přímo na internetu) nebo stahování her do počítače. Hry může přes internet hrát i větší počet hráčů najednou.

Poslech hudby celkem zahrnuje poslech rádia na internetu a přehrávání hudby na internetu.

Poslech rádia na internetu – poslech probíhá přes webové stránky/aplikace rozhlasových programů (např. rozhlas.cz, frekvence1.cz, evropa2.cz, impuls.cz). Přehrává se živé vysílání (shodné s vysíláním šířeným rádiovými vlnami) nebo jsou přehrávány jednotlivé pořady volené z katalogu pořadů či archivu.

Použití internetu se zjišťuje jak pro soukromé, tak pro pracovní účely či jakékoliv jiné účely. Internet mohl být tedy použit doma, ve škole, v práci, v kavárně nebo kdekoliv jinde. Internet mohl být využíván na jakémkoli zařízení (stolním počítači, notebooku či tabletu, mobilním telefonu, chytré televizi, čtečce knih apod.).

Práce s databázemi – možnost zahrnuje jakoukoliv (i základní) práci s databázemi, např. vkládání dat do databáze, hledání v databázi, filtrování apod.

Práce s kancelářským softwarem (např. Word, Excel) slouží k vytváření nebo úpravám elektronických dokumentů (např. textů, tabulek nebo prezentací).

Prodej či nákup cenných papírů zahrnuje prodej či nákup akcií, dluhopisů, podílových listů a dalších investičních aktiv přes internet. Nakupující mohl sjednat nákupy/prodeje u společnosti (či přes brokera), se kterou přichází do styku poprvé, nebo mohl opětovně nakoupit/prodat finanční aktiva u společnosti (či přes brokera), se kterou měl již zaběhlou spolupráci. V případě nákupu či prodeje cenných papírů přes brokera (zprostředkovatele) je většinou využívána speciální on-line aplikace (např. eBroker, BrokerJet), kde je nutné se zaregistrovat.

Programování zahrnuje používání programovacích jazyků (např. Java, C, Python, Pascal), psaní skriptů (např. PHP, JavaScript), zdrojových kódů, formátování a generování nástrojů, binární nástroje pro analýzu kompatibility, nástroje pro kontrolu kódu, generátory dokumentace, generátory rozhraní aj.

Přehrávání hudby na internetu (např. na YouTube, Spotify) – zahrnuje poslech živého či archivního vysílání mimo rozhlasové vysílání prostřednictvím internetu (i přes mobilní aplikace). Jde o poslech hudebních nahrávek vybraných z online hudebních katalogů (např. Spotify, SoundCloud). Zahrnuje také poslech hudby na víceúčelových stránkách (např. YouTube). Důležité je, aby jedinec navštívil stránky za účelem poslechu hudby.

Přenosným počítačem rozumíme notebook a tablet, tj. počítač bez klávesnice vybavený dotykovou obrazovkou.

Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla se používá při přihlašování do široké škály aplikací a on-line služeb. Nejčastěji je kombinace jména a hesla využívána při přihlašování do e-mailu, internetového bankovnictví či při nakupování on-line.

Sjednání pojištění on-line zahrnuje sjednání jakéhokoliv pojištění (např. cestovního, majetkového, úrazového, pojištění vozidel). Započítáno bylo i pojištění sjednané dohromady s jiným produktem (jako balíček), např. cestovní pojištění zakoupené dohromady s letenkou.

Sjednání půjčky či úvěru proběhlo přes internet. Započítány jsou pouze půjčky a úvěry od finančních institucí, nikoliv od soukromých osob.

Sledování internetové televize (např. Stream, Playtvak, DVTV) – sledování pořadů na stránkách internetových televizí. Sledování těchto pořadů bývá zdarma. Tyto televize nemají svůj protějšek v klasickém televizním vysílání, ale fungují pouze na internetu.

Sledování placených filmů a jiných videí (např. na Netflixu, Voyu, HBO GO či DIGI2GO) – pro využívání těchto služeb se musí uživatel zaregistrovat na webových stránkách poskytovatele a následně za tyto služby platit. Jedná se o sledování filmů/seriálů či jiného videa na specializovaných stránkách, kde si mohou uživatelé vybrat z filmového katalogu, co a kdy budou sledovat. Zahrnuje Videotéku O2 TV.

Sledování televize na internetu zahrnuje sledování pořadů klasických televizních stanic (např. České televize, FTV Prima, TV Nova) dostupných obvykle zdarma na jejich webových stránkách (např. na iVysílání České televize, iPrima či novaPLUS). Vysílání může probíhat živě, nebo může být uloženo v archivu na webových stránkách.

Sledování videa na stránkách určených ke sdílení (např. na YouTube či Vimeu) – uživatelé sledují video na internetových stránkách, kam jej vložili jiní uživatelé. Takové stránky jsou zpravidla zdarma, jsou financované ze zveřejňování reklam. Jedná se o specializované stránky určené ke sdílení videí, nezapočítávají se sociální sítě.

Služby sdílené ekonomiky zahrnují pro účely tohoto šetření ubytování a spolujízdu, které si jednotlivci sjednají s jinými soukromými osobami. Internetové stránky, umožňující setkání poptávky a nabídky mezi soukromými osobami, dělíme na stránky přímo k tomu určené a na ostatní stránky (např. sociální sítě), které nejsou k těmto transakcím přímo určené, ale také se k tomuto účelu používají.

SMS kód (např. k potvrzení plateb v internetovém bankovnictví) je náhodně vygenerovaný jednorázový kód, který osoba obdrží v SMS zprávě a následně zadá na příslušnou webovou stránku. Tato metoda je často používaná při přihlašování do internetového bankovnictví či při potvrzování plateb v internetovém bankovnictví.

Sociální sítě slouží k propojení velkého množství lidí na internetu a umožňují uživatelům sdružovat se, komunikovat a sdílet informace s dalšími uživateli. Mezi nejrozšířenější sociální sítě patří Facebook, Twitter či Instagram. Sociálních sítí se účastní takové osoby, které mají svůj profil na některé ze sociálních sítí a k tomuto profilu se přihlásily alespoň jednou v posledních 3 měsících.

Sociální sítě pro pracovní účely se používají ke komunikaci a spolupráci. Tuto možnost zaškrtnou např. osoby, které se starají o firemní profil na sociálních sítích.

Software specifický pro Vaše povolání (např. účetní, grafický) zahrnuje také vnitřní (podnikový/firemní) software. Do této kategorie patří jak placený, tak volně přístupný software. Např. architektonický – AutoCAD Architecture, statistický – SAS, účetní – SAP ERP Core Finance, plánování produkce – SAP PP, audiovizuální – Media Composer.

Specializované stránky na sjednávání ubytování od soukromých osob jsou platformy napomáhající fyzickým osobám vyhledávat a poskytovat ubytování. Propojují poptávku po ubytování s nabídkou. Poskytovateli jsou v tomto případě fyzické osoby, jež mohou pronajímat vlastní byt, dům či pokoj. Ubytování může být poskytováno také zdarma (např. výměna bytů za účelem dovolené). Podstatné je, že je sjednávána transakce mezi soukromými (= fyzickými) osobami, nikoli právnickou a fyzickou osobou, jak je tomu např. při ubytování v hotelu. Typickými platformami jsou Airbnb, CouchSurfing.

Ostatní stránky sloužící ke zprostředkování ubytování mezi soukromými osobami (např. sociální sítě) zahrnují všechny stránky kromě výše zmíněných, které soukromé osoby rovněž využily ke sjednání ubytování s jinými soukromými osobami. Často se jedná o skupiny na sociálních sítích.

Specializované stránky na zprostředkování ubytování zahrnují internetové portály, umožňující majitelům hotelů, penzionů a dalších komerčních ubytovacích zařízení, aby na něm nabízeli své kapacity. Pro uživatele stránek (potenciální hosty) jsou takové stránky výhodné, jelikož poskytují přehled o nabídce ubytování, umožňují snadné porovnání jednotlivých nabídek a vybrání té nejvhodnější. U jednotlivých nabídek lze čerpat ze zkušeností ostatních zákazníků. Jedná se např. o Booking.com, Trivago.

Spolujízda je termín používaný pro sjednávání jízdy od soukromých osob. Zahrnuta je jak klasická spolujízda, tak jízda typu Uber, kde sice spotřebitel nepociťuje velké rozdíly oproti klasické taxislužbě, ale poskytovatelem jízdy je z právnického pohledu soukromá osoba.

Stáhnutí nebo vytisknutí formuláře z webových stránek úřadu označuje činnost, při níž si respondent stáhne z webových stránek úřadu formulář, ručně nebo na počítači ho vyplní, vytiskne, podepíše a doručí (osobně nebo poštou) na úřad. Za stáhnutí formuláře se považuje i to, když respondent vyplní formulář přímo na webových stránkách úřadu, následně si vyplněný formulář vytiskne, ručně podepíše a doručí (osobně nebo poštou) úřadu. Transakce vyplnění a odeslání formuláře probíhá tedy elektronickou cestou pouze částečně.

Stránky cestovní kanceláře či agentury zahrnují sjednávání ubytování na stránkách cestovních kanceláří či agentur bez ohledu na to, o jaký druh ubytování se jedná nebo v jaké kombinaci s jinými službami bylo nakoupeno.

Stránky konkrétního ubytovacího zařízení zahrnují sjednání ubytování na stránkách, které provozuje přímo ubytovací zařízení, např. hotely, penziony, kempy apod. Stránky konkrétních ubytovacích zařízení, které jsou provozovány soukromými osobami a splňují tedy definici ubytování v rámci sdílené ekonomiky, zahrnuty nejsou.

Telefonování přes internet představuje telefonický rozhovor uskutečněný zpravidla bezplatně přes internetové připojení. Hovory jsou zprostředkovány pomocí softwaru nainstalovaného do počítače či mobilního telefonu volajícího i volaného (nejčastěji WhatsApp či Skype).

Účast v počítačovém kurzu zahrnuje oficiální kurzy k jakékoliv výpočetní technice – převážnou část kurzů výpočetní techniky tvoří počítačové kurzy, ale lze sem zařadit i kurzy ovládání chytrého telefonu či jiného chytrého zařízení (např. digitalizovaného zařízení používaného v práci). Řadíme sem kurzy poskytované zaměstnavatelem, školou, neziskovými či státními institucemi, či firmami zaměřenými na vzdělávání.

Uživatelé ICT jsou osoby, které v posledních 3 měsících využily dané ICT, tedy především internet a počítač.

Vyhledávání informací na webových stránkách úřadů zahrnuje vyhledávání jakýchkoliv informací na webových stránkách úřadů. Z hlediska elektronické interakce občanů s úřady představuje vyhledávání informací na jejich stránkách první stupeň takové interakce.

Vyhledávání informací o cestování a ubytování zahrnuje hledání informací na jakýchkoliv webových stránkách, včetně cestovatelských serverů (např. TripAdvisor), prodejců letenek, jízdenek, stránek konkrétních ubytovacích zařízení či srovnávačů služeb spojených s cestováním či ubytováním (např. Trivago). Započítává se také vyhledávání jízdních řádů a spojů (např. na idos.cz).

Vyhledávání informací o zboží a službách zahrnuje vyhledávání informací na jakýchkoliv webových stránkách, včetně srovnávačů cen či stránek pro sdílení recenzí spotřebitelů.

Vyhledávání informací o zdraví zahrnuje hledání informací o nemocech, jejich prevenci, léčebných prostředcích a doplňcích stravy. Může probíhat na jakýchkoliv internetových stránkách, včetně internetových poraden, webových stránek lékáren či prodejců zdravotnických potřeb, stránek věnujících se zdravému životnímu stylu apod.

Vyplnění a on-line odeslání formuláře představuje činnost, při níž respondent vyplní formulář přímo na webových stránkách úřadu (správnost vyplnění je většinou kontrolována počítačem) a z webových stránek jej přímo odešle. Takto se v současnosti dá zaslat např. formulář pro sčítání lidu či podání finanční správě.
On-line odeslání formuláře z jakéhokoliv místa představuje nejvyšší stupeň elektronické interakce mezi občanem a státem.

Vysokorychlostní internet je připojení k internetu s rychlostí stahování nad 256 Kb/s.

Využití přihlašovacích údajů k sociálním sítím na jiných stránkách než na sociálních sítích zahrnuje použití těchto údajů na některých stránkách či v aplikacích, kde si uživatel nemusí zakládat nový profil, ale lze se tam přihlásit pomocí účtu některé ze sociálních sítí. Stránka či aplikace při pokusu o přihlášení nabídne uživateli několik možností přihlášení, kde vedle klasické registrace a následného přihlášení lze také využít alternativní možnost přihlášení přes podporované sociální sítě. Pokud uživatel má účet na nabízené sociální síti, stačí kliknout na tlačítko vybrané sítě a stránka ho zaloguje pomocí těchto údajů.

Využití sociálních sítí k prodeji zboží či služeb zahrnuje prodej přes specializované skupiny i prodej uskutečněný na základě sdílení prodávaného zboží na vlastním profilu.

Využití sociálních sítí k zajištění ubytování či spolujízdy od soukromých osob zahrnuje použití specializovaných skupin na sociálních sítích ke sjednání ubytování v soukromí nebo k domluvení si spolujízdy.

Wi-Fi router je zařízení, díky němuž se mohou osoby v dané domácnosti připojit k internetu z více zařízení najednou a také z kteréhokoliv místa, které je v dosahu Wi-Fi sítě.

Zablokování přístupu k osobním údajům je umožněno u některých mobilních aplikací. Omezení přístupu se může vztahovat na polohu, seznam kontaktů či přístup k fotkám. Přístup může být omezen na dobu používání aplikace nebo na přístup pouze k některým údajům. Zahrnuty jsou ale i případy, kdy uživatel zamezí přístupu k osobním údajům všem aplikacím.

Zařízení pro kontrolu stavu zásob zahrnuje skladovací a logistické systémy. Jedná se např. o čtečky kódů, kterými pracovník načte kódy zboží a následně dostane zprávu o stavu zásob ve skladu. Dále sem řadíme vertikální a rotační skladovací systémy (tzv. paternoster) či sloupové zakladače. Zahrnujeme sem také automatizované dopravníky (bezobslužné manipulační stroje), které se pohybují po kolejnici mezi regály, naskladňují a vyskladňují požadované zboží.

Zařízení v dopravním prostředku zahrnuje satelitní navigační systémy (tzv. GPS) umístěné zpravidla na palubní desce dopravního prostředku. Tyto systémy sledují polohu vozidla a mohou vyhledat trasu k požadovanému cíli. Do kategorie ‚zařízení v dopravním prostředku‘ zahrnujeme také čipové (paměťové) karty řidiče pro digitální tachograf. Ty slouží k provádění záznamů o pracovní době, o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku řidičů. Používají se povinně při dálkových jízdách kamionů. Do této kategorie řadíme také průvodčí ve vlaku, kteří načítají jízdenky pomocí speciální čtečky.

Zařízení ve výrobní lince zahrnuje CNC stroje ovládané prostřednictvím počítače (např. CNC frézy, plazmové řezačky, obrábění elektrickým výbojem, CNC vrtačky, vyšívací stroje, dřevěné routery, zpracování plechu, ohýbačky drátu, stroje pro řezání vodním paprskem, řezání laserem, brusky, 3D tisk, indukční kalení, svařování pod tavidlem, řezání skla), automatické a poloautomatické NC stroje (stavebnictví, těžba), průmyslové roboty – např. robot v automobilovém průmyslu, který se používá např. při montáži, svařování či při kontrole kvality pomocí robotického ramene s účinnou kamerou.

Získání počítačových znalostí samostudiem může probíhat např. studováním návodu, vyhledáváním na internetu či zhlédnutím instruktážního videa.

Získání počítačových znalostí zaučováním na pracovišti zahrnuje neformální zaučování od kolegů či nadřízených.

Způsob připojení domácnosti k internetu zahrnuje pouze typ připojení domácnosti dodávané poskytovatelem a nikoli způsob případného sdílení tohoto připojení více počítači v rámci jedné domácnosti. Výčet následujících pěti druhů připojení pokrývá všechny typy vysokorychlostního připojení používaného v domácnostech.

ADSL nebo jiné DSL technologie označují širokopásmový přístup k síti internet pomocí technologie DSL (Digital Subscriber Line), která umožňuje širokopásmové připojení prostřednictvím kovového účastnického vedení (telefonní linky). V současnosti je nejčastěji využívaný typ ADSL, který se vyznačuje asymetrickým připojením, kdy je rychlost dat přenášených k uživateli (download) vyšší než rychlost dat odcházejících od uživatele (upload).

Bezdrátové připojení (Wi-Fi) je typ připojení k internetu, kdy se domácnost připojuje k internetu přes některou z bezdrátových technologií, vyjma mobilních technologií (jako je GPRS, EDGE a 3G/UMTS). Vysílač je často umístěn na obecním úřadě či jiné veřejné budově a domácnost se připojuje pomocí přijímače, který je zpravidla umístěn v prostoru domácnosti či v její blízkosti, např. na střeše. Bezdrátové připojení je častější na vesnicích, ve městech je méně časté. Toto připojení musí být dodáváno poskytovatelem, a nikoli realizované vlastními silami uživatele (nejedná se o tzv. Wi-Fi router).

Mobilní připojení je nejčastěji realizováno přes mobilní telefon, datovou kartu do počítače nebo přes mobilní modem v podobě USB klíčenky. Může být využíváno pro připojení na celé řadě zařízení, nejčastěji na mobilním telefonu, tabletu či notebooku.

Optické připojení označuje připojení k internetu pomocí optických vláken, která přenášejí signály prostřednictvím světla. Vlákna jsou používána namísto kovových vodičů, neboť jsou signály přenášeny s menší ztrátou a vlákna jsou navíc imunní vůči elektromagnetickému rušení.

Připojení přes kabelovou TV je připojení k internetu využívající rozvodů kabelové televize. Pro přístup na internet tedy není potřeba, aby domácnost měla telefonní linku ani telefonní rozvody. Jedná se o vysokorychlostní připojení, které je nejčastěji k dispozici ve městech, méně často na vesnicích.