Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019


Zaměstnanci používající v práci počítač a jiné ICT
Tab. 97: Zaměstnanci používající v práci jakýkoli počítač, tablet či služební mobilní telefon Excel PDF
Tab. 98: Zaměstnanci používající v práci jakýkoli počítač, tablet či mobilní tel. s přístupem na internet Excel PDF
Tab. 99: Zaměstnanci používající v práci přenosná zařízení s přístupem na internet přes mobilní sítě Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.