Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2016


I. Stavební povolení
Tab. I.1 Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.3 Vydaná stavební povolení podle krajů Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel PDF
Graf č. I.3 Meziroční změna počtu vydaných stavebních povolení celkem a orientační hodnoty staveb podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2016 PNG

Zveřejněno dne: 03.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.