Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2020


Grafy
Graf 1-1. Porovnání vybraných ukazatelů v Olomouckém kraji v roce 2019 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2-1. Měsíční úhrny srážek naměřené v meteorologické stanici v Olomouci v jednotlivých měsících PNG
Graf 3-1. Zvláště chráněná území podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 3-2. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 PNG
Graf 3-3. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 3-4. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Graf 3-5. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 4-1. Přírůstek/úbytek obyvatelstva podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 4-2. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva v Olomouckém kraji PNG
Graf 4-3. Přírůstek/úbytek obyvatelstva stěhováním v Olomouckém kraji PNG
Graf 4-4. Věkové složení obyvatelstva Olomouckého kraje k 31. 12. 2009 a 2019 PNG
Graf 4-5. Cizinci v Olomouckém kraji PNG
Graf 5-1. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 5-2. Míra investic podle krajů PNG
Graf 6-1. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Olomouckém kraji PNG
Graf 6-2. Výdaje místních rozpočtů v Olomouckém kraji PNG
Graf 7-1. Průměrné kupní ceny rodinných domů podle krajů v letech 2016–2018 PNG
Graf 7-2. Průměrné kupní ceny bytů podle krajů v letech 2016–2018 PNG
Graf 9-1. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 9-2. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 9-3. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 9-4. Medián hrubých měsíčních mezd podle pohlaví v Olomouckém kraji PNG
Graf 10-1. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 11-1. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 11-2. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji PNG
Graf 11-3. Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 12-1. Těžba dřeva v Olomouckém kraji PNG
Graf 12-2. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 13-1. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů PNG
Graf 14-1. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 15-1. Bytová výstavba v Olomouckém kraji PNG
Graf 15-2. Stavební práce „S“ v tuzemsku podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 16-1. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2019 PNG
Graf 16-2. Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Graf 17-1. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2020 PNG
Graf 18-1. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 18-2. Informační technologie v domácnostech podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 20-1. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Olomouckém kraji PNG
Graf 21-1. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 21-2. Incidence zhoubných novotvarů podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Graf 22-1. Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji PNG
Graf 22-2. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 23-1 Veřejné knihovny v Olomouckém kraji PNG
Graf 24-1. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2019 PNG
Graf 25-1. Volební účast ve volbách do zastupitelstev krajů podle krajů PNG
Graf 25-2. Vítězné strany ve volbách do zastupitelstev krajů podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 26-1. Průměrný věk podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019 PNG
Graf 26-2. Bilance půdy podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019 PNG
Graf 26-3. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku a správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019 PNG
Graf 26-4. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji v letech 2015─2019 (roční průměr) PNG
Graf 27-1. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.