Statistická ročenka Pardubického kraje - 2021


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Pardubickém kraji v roce 2020 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2020 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2020 PNG
Graf 5. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 6. Produkce odpadů celkem podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 7. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 8. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 9. Věkové složení obyvatel Pardubického kraje PNG
Graf 10. Zemřelí podle měsíců v Pardubickém kraji PNG
Graf 11. Přírůstek/úbytek počtu obyvatel podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 12. Cizinci v Pardubickém kraji PNG
Graf 13. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 14. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů PNG
Graf 15. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Pardubickém kraji PNG
Graf 16. Výdaje místních rozpočtů v Pardubickém kraji PNG
Graf 17. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 18. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Graf 19. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 20. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Graf 21. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 22. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 23. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji PNG
Graf 24. Hospodářská zvířata v Pardubickém kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 25. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2021 PNG
Graf 26. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2019/2020 PNG
Graf 27. Těžba dřeva v Pardubickém kraji PNG
Graf 28. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 29. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 30. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 31. Stavební práce "S" provedené v Pardubickém kraji PNG
Graf 32. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 33. Bytová výstavba v Pardubickém kraji PNG
Graf 34. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2020 PNG
Graf 35. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců PNG
Graf 36. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2021 PNG
Graf 37. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 38. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji PNG
Graf 39. Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Pardubickém kraji v roce 2020 PNG
Graf 40. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz PNG
Graf 41. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Pardubickém kraji PNG
Graf 42. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů v prosinci 2020 PNG
Graf 43. Veřejné knihovny v Pardubickém kraji PNG
Graf 44. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2020 PNG
Graf 45. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle krajů PNG
Graf 46. Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Graf 47. Vítězné strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 48. Živě narození a zemřelí podle správních obvodů ORP v Pardubickém kraji v roce 2020 PNG
Graf 49. Zemřelí podle správních obvodů ORP v Pardubickém kraji PNG
Graf 50. Průměrná obytná plocha dokončených bytů v nových rodinných domech podle správních obvodů ORP v Pardubickém kraji PNG
Graf 51. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2020 PNG

Zveřejněno dne: 20.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.