Statistická ročenka Pardubického kraje - 2018


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Pardubickém kraji v roce 2017 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Pardubického kraje v jednotlivých měsících roku 2017 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice PNG
Graf 5. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 6. Produkce komunálního odpadu a podíl odděleně sbíraných složek podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 7. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 8. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 9. Živě narození podle věku matky v Pardubickém kraji PNG
Graf 10. Zemřelí podle příčin smrti v Pardubickém kraji PNG
Graf 11. Cizinci v Pardubickém kraji v letech 2007 až 2017 PNG
Graf 12. Věkové složení obyvatelstva Pardubického kraje k 31. 12. 2007 a 2017 PNG
Graf 13. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 14. Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů PNG
Graf 15. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Pardubickém kraji PNG
Graf 16. Výdaje místních rozpočtů v Pardubickém kraji PNG
Graf 17. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 18. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2017 PNG
Graf 19. Podíl nezaměstnaných osob v Pardubickém kraji (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 20. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2017 PNG
Graf 21. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 22. Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 23. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji PNG
Graf 24. Hospodářská zvířata v Pardubickém kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 25. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2018 PNG
Graf 26. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2016/2017 PNG
Graf 27. Těžba dřeva v Pardubickém kraji PNG
Graf 28. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 29. Spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 30. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 31. Bytová výstavba v Pardubickém kraji PNG
Graf 32. Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie a krajů v roce 2017 PNG
Graf 33. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2018 PNG
Graf 34. Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie v Pardubickém kraji PNG
Graf 35. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Pardubickém kraji PNG
Graf 36. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2017 PNG
Graf 37. Volba prezidenta republiky v roce 2018 – volební účast podle krajů PNG
Graf 38. Index stáří podle správních obvodů ORP v Pardubickém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 39. Struktura nezemědělské půdy podle správních obvodů ORP v Pardubickém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 40. Dokončené byty podle správních obvodů ORP v Pardubickém kraji v letech 2008–2012 a 2013–2017 PNG
Graf 41. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2017 PNG

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.