Srovnání krajů v České republice - 2021


Grafy
Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2020 PNG
Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2020 PNG
Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2019 PNG
Produkce odpadů celkem podle krajů v roce 2020 PNG
Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2020 PNG
Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2020 PNG
Přírůstek/úbytek obyvatel podle krajů v roce 2020 (na 1 000 obyvatel) PNG
Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů PNG
Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance podle krajů PNG
Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2020 PNG
Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2021 PNG
Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2019/2020 PNG
Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2020 PNG
Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů PNG
Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2020 PNG
Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2020 PNG
Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2021 PNG
Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2020 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v podle krajů v roce 2020 PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů PNG
Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2020 PNG
Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle krajů PNG
Vítězné strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle krajů v roce 2021 PNG
Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2020 PNG

Zveřejněno dne: 18.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.