Mladá generace v Kraji Vysočina - 2016


Grafy
Demografické charakteristiky
Mladá generace podle věkových skupin v Kraji Vysočina PNG
Složení mladé generace podle věkových skupin v Kraji Vysočina PNG
Věková struktura mladé generace podle velikostních skupin obcí v Kraji Vysočina v roce 2016 PNG
Živě narození podle věku matky v roce 2016 PNG
Živě narození v manželství a mimo manželství v Kraji Vysočina PNG
Sňatky podle věku snoubenců v Kraji Vysočina v roce 2016 PNG
Obyvatelstvo v okresech Kraje Vysočina ve věku 15–29 let podle rodinného stavu a pohlaví PNG
Obyvatelstvo Kraje Vysočina podle pohlaví a náboženské víry PNG
Obyvatelstvo v okresech Kraje Vysočina podle náboženské víry PNG
Obyvatelstvo Kraje Vysočina podle místa narození PNG
Obyvatelstvo v okresech Kraje Vysočina ve věku 15–29 let podle místa narození PNG
Mladá generace podle věkových skupin v Kraji Vysočina do roku 2050 PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo Kraje Vysočina ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Zastoupení mužů a žen ve věku 25–29 let v Kraji Vysočina v jednotlivých stupních nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Zastoupení mužů a žen ve věku 25–29 let v Kraji Vysočina s vysokoškolským vzděláním ve vybraných oborech PNG
Obyvatelstvo v okresech Kraje Vysočina ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Děti v mateřských školách podle věku v Kraji Vysočina PNG
Žáci plnící povinnou školní docházku podle druhu školy v Kraji Vysočina PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a druhu vzdělávání v Kraji Vysočina ve školním roce 2016/17 PNG
Absolventi středních škol podle druhu vzdělávání a krajů ve školním roce 2015/16 PNG
Žáci gymnázií podle délky vzdělávání a krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Žáci ve středních školách podle druhu vzdělávání v Kraji Vysočina PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) v Kraji Vysočina PNG
Ekonomická aktivita
Osoby ve věku 15–29 let podle ekonomického postavení v Kraji Vysočina PNG
Osoby ve věku 15–29 let podle ekonomického postavení a pohlaví v Kraji Vysočina PNG
Míra ekonomické aktivity obyvatel Kraje Vysočina podle pohlaví a věku PNG
Míra ekonomické aktivity podle věku a krajů v roce 2016 PNG
Struktura vyjížďky do zaměstnání osob ve věku 25–29 let podle typu vyjížďky PNG
Hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře podle věku a pohlaví v Kraji Vysočina PNG
Hrubý měsíční plat v nepodnikatelské sféře podle věku a pohlaví v Kraji Vysočina PNG
Průměrná měsíční mzda/plat podle věku a pohlaví v Kraji Vysočina v roce 2016 PNG
Průměrná měsíční mzda/plat osob ve věku 20–29 let podle pohlaví a krajů v roce 2016 PNG
Medián měsíční mzdy/platu podle věku a pohlaví v Kraji Vysočina v roce 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle věku v okresech Kraje Vysočina k 31. 12. 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných ve věku 15–29 let podle pohlaví a správních obvodů ORP Kraje Vysočina k 31. 12. 2016 PNG
Uchazeči o zaměstnání ve věku do 29 let podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Uchazeči o zaměstnání podle věku a správních obvodů ORP Kraje Vysočina k 31. 12. 2016 PNG
Zdravotní péče, sociální služby
Registrovaní pacienti oboru praktický lékař pro děti a dorost podle věkových skupin a krajů v roce 2015 PNG
Léčení pacienti oboru alergologie ve věku 15–19 let na vybranou diagnózu podle krajů v roce 2013 PNG
Děti podle délky kojení a krajů v roce 2015 PNG
Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v Kraji Vysočina PNG
Sirotčí důchody podle pohlaví v Kraji Vysočina (prosinec) PNG
Náhradní rodinná péče a ústavní výchova podle krajů v roce 2015 PNG
Děti v náhradní rodinné péči v Kraji Vysočina PNG
Domácnosti, bydlení
Domácnosti podle typu domácnosti a věku osoby v čele domácnosti v Kraji Vysočina PNG
Domácnosti s osobou v čele ve věku 15–29 let ve správních obvodech ORP Kraje Vysočina PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Kraji Vysočina PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví a rodinného stavu v Kraji Vysočina PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Kraji Vysočina PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Kraji Vysočina PNG
Průměrná obytná plocha bytu podle typu domácnosti, věku osoby v čele a druhu domu v Kraji Vysočina PNG
Volnočasové aktivity
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Kraji Vysočina ve školním roce 2016/17 PNG
Uživatelé internetu podle krajů v letech 2014 - 2016 (tříletý průměr) PNG
Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro vyhledávání informací, nákupy a internetové bankovnictví podle krajů v letech 2014 - 2016 (tříletý průměr) PNG
Zapsaní účastníci ve školních družinách podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Členská základna České unie sportu podle věku a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Registrovaní čtenáři ve věku do 15 let ve veřejných knihovnách podle krajů v roce 2015 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Trestné činy spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v roce 2016 PNG
Struktura detoxifikovaných pacientů podle druhu návykové látky v Kraji Vysočina v roce 2015 PNG
Volby
Kandidáti ve volbách do zastupitelstva Kraje Vysočina podle věku PNG
Platní kandidáti a zvolení zastupitelé v Kraji Vysočina podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle věku a velikostních skupin obcí Kraje Vysočina ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG
Kandidáti v Kraji Vysočina podle pohlaví a vybraných věkových skupin ve volbách do obecních zastupitelstev PNG
Zvolení zastupitelé v Kraji Vysočina podle pohlaví a vybraných věkových skupin ve volbách do obecních zastupitelstev PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé ve věku 18–29 let ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.