Srovnání krajů v České republice - 2023


Grafy
Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2022 PNG
Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2022 PNG
Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2021 PNG
Produkce komunálních odpadů podle krajů v roce 2022 PNG
Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2022 PNG
Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2022 PNG
Přírůstek/úbytek počtu obyvatel podle krajů v roce 2022 PNG
Míra investic podle krajů PNG
Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2022 PNG
Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2022 PNG
Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2022 PNG
Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2022 PNG
Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2021/2022 PNG
Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance v průmyslu podle krajů PNG
Spotřeba elektřiny netto podle krajů PNG
Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů PNG
Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2022 PNG
Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2022 PNG
Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2023 PNG
Uživatelé internetu ve věku 16 let a více podle krajů v roce 2022 PNG
Samostatné ordinace lékaře mající počítač, připojení k internetu a vlastní webové stránky podle krajů v roce 2022 PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů v prosinci 2022 PNG
Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2022 PNG
Volební účast ve volbě prezidenta republiky podle krajů PNG
Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Volební účast ve volbě prezidenta republiky podle okresů v roce 2023 PNG
Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2022 PNG

Zveřejněno dne: 18.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.