Ženy a muži v Jihomoravském kraji - 2018


Grafy
Demografické charakteristiky
Přírůstek (úbytek) obyvatel PNG
Cizinci bez osob s platným azylem (stav k 31. 12.) PNG
Věková struktura a index stáří obyvatel PNG
Průměrný věk obyvatel PNG
Živě narození podle pohlaví a podíl narozených mimo manželství PNG
Průměrný věk rodičů při narození dítěte PNG
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, nejvyššího ukončeného vzdělání a náboženské víry PNG
Naděje dožití podle pohlaví (dvouleté průměry) PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku PNG
Rozvody PNG
Rozvody podle pohlaví a věku v roce 2018 PNG
Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním podle pohlaví PNG
Obyvatelstvo Jihomoravského kraje podle pohlaví a místa narození (ze zjištěných hodnot) PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a náboženské víry PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy ve školním roce 2018/19 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání ve školním roce 2018/19 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji v roce 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Pracovní síla a míra ekonomické aktivity podle pohlaví PNG
Pracovní síla podle věku a pohlaví PNG
Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle věku a pohlaví PNG
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a času stráveného dojížďkou (ze zjištěných hodnot) PNG
Medián měsíční mzdy/platu podle pohlaví PNG
Struktura uchazečů o zaměstnání podle pohlaví a vzdělání k 31. 12. 2018 PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a jednotlivých měsíců PNG
Zdravotní péče
Návštěvy v zařízeních ambulantní péče na 1 obyvatele podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a důvodu PNG
Dočasná pracovní neschopnost (DPN) pro nemoc a úraz podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Sociální zabezpečení
Počet příjemců a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácnosti podle typu PNG
Hospodařící domácnosti podle typu ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Manželské páry a faktická manželství (soužití druha a družky) podle rozdílu ve věku PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele v kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví PNG
Úplné rodiny bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu PNG
Volnočasové aktivity
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů ve školním roce 2018/19 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Registrované trestné činy PNG
Stíhané osoby podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena, podle krajů PNG
Případy substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klientů a kraje bydliště (průměr let 2017–2018) PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou poruchy příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2017 PNG
Usmrcení a těžce zranění při dopravních nehodách PNG
Volby
Kandidáti ve volbách do zastupitelstev krajů podle pohlaví a věku PNG
Podíl žen mezi kandidáty, zvolenými zastupiteli a zvolenými starosty ve volbách do obecních zastupitelstev podle SO ORP Jihomoravského kraje v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do obecních zastupitelstev podle pohlaví a věku v Jihomoravském kraji v říjnu 2018 PNG
Zvolení zastupitelé z počtu kandidátů ve volbách do obecních zastupitelstev podle pohlaví a věku v Jihomoravském kraji PNG
Zvolení zastupitelé z počtu kandidátů podle pohlaví a okresů ve volbách do obecních zastupitelstev v Jihomoravském kraji PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.