Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2019


Grafy
Graf 1-1. Porovnání vybraných ukazatelů v Olomouckém kraji v roce 2018 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2-1. Měsíční úhrny srážek naměřené v meteorologické stanici v Olomouci v letech 2016 až 2018 PNG
Graf 3-1. Rozloha chráněných území podle krajů k 31. 12. 2018 PNG
Graf 3-2. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2018 PNG
Graf 3-3. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 3-4. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Graf 3-5. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 4-1. Věkové složení obyvatelstva Olomouckého kraje k 31. 12. 2008 a 2018 PNG
Graf 4-2. Cizinci v Olomouckém kraji PNG
Graf 4-3. Věkové složení obyvatelstva Olomouckého kraje k 31. 12. 2018 a k 1. 1. 2030 PNG
Graf 5-1. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 5-2. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů PNG
Graf 6-1. Výdaje místních rozpočtů v Olomouckém kraji PNG
Graf 7-1. Průměrné kupní ceny rodinných domů podle krajů v letech 2015–2017 PNG
Graf 7-2. Průměrné kupní ceny bytů podle krajů v letech 2015–2017 PNG
Graf 9-1. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 9-2. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 9-3. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2018 PNG
Graf 10-1. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2018 PNG
Graf 11-1. Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 11-2. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji PNG
Graf 11-3. Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 12-1. Těžba dřeva v Olomouckém kraji PNG
Graf 12-2. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 13-1. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 14-1. Spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 15-1. Bytová výstavba v Olomouckém kraji PNG
Graf 15-2. Stavební práce ˝S˝ provedené v Olomouckém kraji PNG
Graf 16-1. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2018 PNG
Graf 16-2. Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Graf 17-1. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2019 PNG
Graf 18-1. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 20-1. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Olomouckém kraji PNG
Graf 21-1. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 22-1. Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji PNG
Graf 22-2. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2018 PNG
Graf 23-1. Veřejné knihovny v Olomouckém kraji PNG
Graf 24-1. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2018 PNG
Graf 25-1. Volební účast ve volbách do Evropského parlamentu podle krajů PNG
Graf 26-1. Průměrný věk podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2018 PNG
Graf 26-2. Bilance půdy podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2018 PNG
Graf 26-3. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku a správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2018 PNG
Graf 26-4. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji PNG
Graf 27-1. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2018 PNG

Zveřejněno dne: 19.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.