Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2017


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2016 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2016 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2016 PNG
Graf 5. Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2015 PNG
Graf 6. Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2016 PNG
Graf 7. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 8. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 9. Věkové složení obyvatelstva Karlovarského kraje k 31. 12. 2006 a 2016 PNG
Graf 10. Živě narození v manželství a mimo manželství v Karlovarském kraji PNG
Graf 11. Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2011 až 2016 PNG
Graf 12. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 13. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele PNG
Graf 14. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Karlovarském kraji PNG
Graf 15. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Karlovarském kraji PNG
Graf 16. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů PNG
Graf 17. Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště PNG
Graf 18. Podíl nezaměstnaných osob v Karlovarském kraji (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 19. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Graf 20. Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel ve věku 18 a více let podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Graf 21. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 22. Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 23. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Karlovarském kraji PNG
Graf 24. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2017 PNG
Graf 25. Hospodářská zvířata v Karlovarském kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 26. Těžba dřeva v Karlovarském kraji PNG
Graf 27. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů PNG
Graf 28. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 29. Bytová výstavba v Karlovarském kraji PNG
Graf 30. Průměrné roční výdaje domácností za elektřinu a zemní plyn podle krajů PNG
Graf 31. Byty podle způsobu zateplení domu a podle krajů PNG
Graf 32. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2016 PNG
Graf 33. Délka silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2017 PNG
Graf 34. Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie v Karlovarském kraji PNG
Graf 35. Žáci ve školách Karlovarského kraje ve školním roce 2016/2017 PNG
Graf 36. Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Karlovarském kraji (stav v prosinci) PNG
Graf 37. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PNG
Graf 38. Věkové složení obyvatel správních obvodů ORP Karlovarského kraje k 31. 12. 2016 PNG
Graf 39. Podíl zastavěných ploch a nádvoří na celkové rozloze správních obvodů ORP Karlovarského kraje k 31. 12. 2016 PNG
Graf 40. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2016 PNG

Zveřejněno dne: 28.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.