Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2020


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2019 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2019 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 PNG
Graf 5. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 6. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Graf 7. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 8. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 9. Věkové složení obyvatelstva Karlovarského kraje k 31. 12. 2009 a 2019 PNG
Graf 10. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva v Karlovarském kraji PNG
Graf 11. Přírůstek/úbytek obyvatelstva stěhováním v Karlovarském kraji PNG
Graf 12. Cizinci v Karlovarském kraji PNG
Graf 13. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 14. Míra investic podle krajů PNG
Graf 15. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Karlovarském kraji PNG
Graf 16. Výdaje místních rozpočtů v Karlovarském kraji PNG
Graf 17. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Graf 18. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 19. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 20. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 21. Vzniklé a zaniklé obchodní společnosti podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 22. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 23. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Karlovarském kraji PNG
Graf 24. Hospodářská zvířata v Karlovarském kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 25. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2020 PNG
Graf 26. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2018/2019 PNG
Graf 27. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 28. Těžba dřeva v Karlovarském kraji PNG
Graf 29. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 30. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů PNG
Graf 31. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 32. Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů PNG
Graf 33. Stavební práce „S“ provedené v Karlovarském kraji PNG
Graf 34. Stavební práce „S“ v tuzemsku podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 35. Bytová výstavba v Karlovarském kraji PNG
Graf 36. Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Graf 37. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2019 PNG
Graf 38. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2020 PNG
Graf 39. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 40. Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Karlovarském kraji v roce 2019 PNG
Graf 41. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 42. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 43. Veřejné knihovny v Karlovarském kraji PNG
Graf 44. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2019 PNG
Graf 45. Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Graf 46. Vítězné strany ve volbách do zastupitelstev krajů podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 47. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku a správních obvodů ORP v Karlovarském kraji k 31. 12. 2019 PNG
Graf 48. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle správních obvodů ORP v Karlovarském kraji v letech 2015─2019 (roční průměr) PNG
Graf 49. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.