Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2020


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů Jihočeského kraje s celorepublikovým průměrem v roce 2019 PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Jihočeského kraje v jednotlivých měsících roku 2019 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 PNG
Graf 5. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Graf 6. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 7. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 8. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva v Jihočeském kraji PNG
Graf 9. Přírůstek obyvatelstva stěhováním v Jihočeském kraji PNG
Graf 10. Přírůstek/úbytek obyvatelstva podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 11. Věkové složení obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2009 a 2019 PNG
Graf 12. Cizinci v Jihočeském kraji PNG
Graf 13. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 14. Míra investic podle krajů PNG
Graf 15. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Jihočeském kraji PNG
Graf 16. Výdaje místních rozpočtů v Jihočeském kraji PNG
Graf 17. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 18. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 19. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 20. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 21. Vzniklé a zaniklé obchodní společnosti podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 22. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 23. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji PNG
Graf 24. Hospodářská zvířata v Jihočeském kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 25. Výroba jatečných zvířat v Jihočeském kraji PNG
Graf 26. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2018/2019 PNG
Graf 27. Těžba dřeva v Jihočeském kraji PNG
Graf 28. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 29. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů PNG
Graf 30. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 31. Stavební práce „S“ v tuzemsku podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 32. Stavební práce „S“ provedené v Jihočeském kraji PNG
Graf 33. Bytová výstavba v Jihočeském kraji PNG
Graf 34. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2019 PNG
Graf 35. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle čtvrtletí v Jihočeském kraji PNG
Graf 36. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2020 PNG
Graf 37. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 38. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Jihočeském kraji PNG
Graf 39. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 40. Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Jihočeském kraji PNG
Graf 41. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 42. Veřejné knihovny v Jihočeském kraji PNG
Graf 43. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2019 PNG
Graf 44. Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Graf 45. Volební účast ve volbách do zastupitelstev krajů podle krajů PNG
Graf 46. Průměrný věk k 31. 12. 2019 PNG
Graf 47. Podíl nezaměstnaných osob podle SO ORP v Jihočeském kraji (stav k 31. 12.) PNG
Graf 48. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v letech 2015–2019 PNG
Graf 49. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.