Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2014


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF
Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomockém kraji a ČR JPG
Graf - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje JPG

Zveřejněno dne: 07.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.