Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2014


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Moravskoslezském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Moravskoslezském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů v ČR Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání podle krajů Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.