Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2016


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů  Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů Excel PDF
Graf - Podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce podle krajů k 30. 9. 2016 PNG

Zveřejněno dne: 03.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.