Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. až 3. čtvrtletí 2017


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Nezaměstnanost v kraji Hl. m. Praha k 30. 9. 2017 Excel PDF
Tab. G.2 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v evidenci úřadu práce a míra nezaměstnanosti podle 57 městských částí v Hl. m. Praze k 30. 9. 2017 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 30. 9. 2017 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 9. 2017 Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 9. 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.