Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2015


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle odvětví hlavní činnosti a podle krajů Excel PDF
Tab. F.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.