Evropské statistické informace

 

Na adrese https://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h naleznete ukázku souboru vybraných tabulek ESS v češtině. Tabulky pocházejí z internetových stránek Eurostatu, kde je umístěna jejich kompletní verze v angličtině, francouzštině a němčině.

HDP na obyvatele v paritě kupní síly
Míra růstu reálného HDP
Hrubý domácí produkt v tržních cenách
Celkový vládní dluh
Deficit (-) a přebytek (+) sektoru vládních institucí
Výdaje vládních institucí celkem
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) - úhrn
Míra harmonizované nezaměstnanosti, v členění podle pohlaví – celkem
Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 20-64 let, v členění podle pohlaví
Počet obyvatel podle věkových skupin
Obyvatelstvo podle státního občanství - Cizinci
Naděje dožití při narození, v členění podle pohlaví
Hrubá míra porodnosti
Průmyslová produkce - Průmysl celkem (bez stavebnictví) (NACE Rev. 2)
Průmyslové tuzemské výrobní ceny – Průmysl celkem bez stavebnictví (měsíčně)
Stavební povolení
Ceny elektřiny, v členění podle typu spotřebitele
Elektrická energie z obnovitelných zdrojů
Emise skleníkových plynů podle sektorů
Spotřeba potravin (vybrané druhy)