Eurostat: data ČSÚ o odpadech jsou v pořádku

 

4. 12. 2014

Odborníci Eurostatu potvrdili správnost definicí, metod a zdrojů dat Českého statistického úřadu z odpadového hospodářství, zvláště pak z oblasti komunálních odpadů. Postavili se tak plně za údaje ČSÚ produkované a zasílané do Eurostatu. Informační systém Ministerstva životního prostředí nesplňuje parametry evropského statistického systému a jeho výsledky se proti oficiální statistice výrazně liší. Ministerstvo v posledních měsících vyvíjelo na ČSÚ nátlak, aby přebíral jejich data a zasílal je do Eurostatu.

Na rozdíl od ostatních států EU existují v České republice dvoje data o vzniku a nakládání s odpady. Jsou to jednak oficiální data publikována ČSÚ, jednak data z informačního systému odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí (MŽP). Tato data se výrazně liší, především v oblasti produkce komunálních odpadů. 

V souvislosti s Operačním programem životního prostředí (OPŽP) rozhodla Evropská komise v říjnu 2014 používat výhradně data Eurostatu, kterému zasílá svá data ČSÚ. Ministerstvo životního prostředí proto opakovaně žádalo ČSÚ, aby přebíral jejich data a zasílal je jménem ČSÚ do Eurostatu. „ČSÚ tento požadavek vnímá jako nátlak a ohrožení své nezávislosti,“ říká předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Data MŽP nejsou postavená na statistických principech a slouží především administrativním účelům. To potvrdili i zástupci Eurostatu, kteří přijeli celou záležitost posoudit. „Evidence MŽP není vhodná pro statistické účely, ale mohla by být využita jako cenný doplňující zdroj statistiky odpadů, kterou zpracovává ČSÚ,“ zkonstatovali odborníci Eurostatu.

O detailech spolupráce v oblasti statistiky odpadů budou jednat představitelé ČSÚ a MŽP v následujících týdnech.


Kontakt:
Ing. Michal Novotný
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 052 475
E-mail: michal.novotny@czso.cz

  • ČSÚ TZ 141204 Odpady.docx