Ekonomiku loni podpořila zejména domácí poptávka

 

15. dubna 2019

Česká republika uzavřela rok 2018 mírným zrychlením růstu hrubého domácího produktu (HDP). Ekonomiku podpořily hlavně výdaje na spotřebu i investiční aktivita. Oslabil vliv zahraniční poptávky a vrcholil problém nedostatku dostupné pracovní síly.

Ve 4. čtvrtletí 2018 HDP meziročně vzrostl o 2,6 % a dynamika oproti předchozím dvěma kvartálům mírně zrychlila. Hospodářství podpořila hlavně domácí poptávka. „Výdaje na spotřebu domácností v loňském roce narostly o 3,1 procenta a vládního sektoru dokonce o 3,7 procenta. Domácnosti v loňském roce více spořily, a tak meziroční dynamika jejich spotřeby v průběhu roku zpomalovala,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Investiční výdaje se loni zvýšily o 10,4 % a rostly napříč sektory. U domácností vzrostla míra investic na 9,4 %. Míra investic nefinančních podniků dosáhla 29,6 % a byla nejvyšší za posledních pět let. Ani sektor vládních institucí nezaostával a nominálně navýšil investice o více než čtvrtinu, a to především zásluhou místních vládních institucí.

Hodnota vývozu zboží se loni zvýšila o 3,4 %. Zpomalil však růst exportu do Německa a poprvé od roku 2009 klesla hodnota vývozu motorových vozidel. Domácí poptávka působila pozitivně na dovoz zboží. Jeho hodnota se zvýšila o 4,8 %. To mělo za následek pokles přebytku bilance obchodu se zbožím o téměř 40 mld. korun.

Domácí poptávka stimulovala především odvětví služeb. Dařilo se obchodu, dopravě, ubytování a pohostinství. V peněžnictví a pojišťovnictví dosáhl růst hrubé přidané hodnoty 6,9 %, tedy pětiletého maxima, podobně se vyvíjely informační a komunikační služby. Silně rostla i ve stavebnictví. 

Počet pracovníků se vloni zvýšil a ve 4. čtvrtletí dosáhl 5,45 mil. osob, nejvíce v novodobé historii. „Míra nezaměstnanosti se v průběhu roku přibližovala dvěma procentům. Přetrvávající nedostatek pracovní síly poháněl růst průměrné mzdy. Ta loni vzrostla o 8,1 procenta,“ upozorňuje Marek Rojíček.

Spotřebitelské ceny se loni zvýšily o 2,1 %. Klíčový vliv na růst měly ceny bydlení a energií. K nárůstu nájmů z bytů o 3,0 % se přidaly i ceny elektřiny, plynu a energií, které vzrostly o 2,1 %, a v průběhu celého roku jejich meziroční růst zrychloval.

Další detaily přináší aktuální analýza ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-ekonomiky-ceske-republiky-rok-2018.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz190415_ekonomiku_loni_podporila_zejmena_domaci_poptavka.docx
  • Prezentace z tiskové konference
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubory mp3)