Doprava, informační a komunikační činnosti - časové řady