Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2021


D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky)
Tab. D.1 Počet obyvatel v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.3 Narození v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.5 Rozvody v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí v kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů Excel PDF
Tab. D.11 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů Excel PDF
Graf - Živě narození a zemřelí na 1 000 obyvatel v jednotlivých čtvrtletích let 2011 - 2021 PNG

Zveřejněno dne: 04.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.