ČSÚ zpřístupnil tabulky s výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v otevřeném formátu

 

Český statistický úřad zveřejnil na svých internetových stránkách návod na používání tzv. otevřených dat z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011). Úřad tak pokračuje ve svém úsilí o zveřejňování statistických dat v tzv. otevřeném formátu.

Výsledky SLDB 2011 jsou prezentovány formou statistických tabulek, ze kterých lze vyexportovat data i ve formátu XML, který je vhodný pro následné strojové zpracování a data jsou tak použitelná v dalších informačních systémech. „Exportovaná data obsahují v podobě číselníkových kódů a jim odpovídajících textových popisů veškeré metainformace potřebné k jednoznačné identifikaci dat,“ uvedl Eduard Durník, vedoucí oddělení veřejných databází ČSÚ.

Zveřejněním otevřených dat umožňuje ČSÚ všem uživatelům využít kteroukoli tabulku se SLDB 2011 pro další zpracování. Pro vybrané ukazatele je připravována i možnost stažení většího objemu dat za všechny územní celky, např. všechny obce.

Zpřístupnění otevřených dat ze SLDB 2011 navazuje na zpřístupnění otevřených dat z voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2012 a z prezidentských voleb 2013.

Více: http://vdb.czso.cz/sldbvo/


Kontakt:
Ing. Eduard Durník
oddělení veřejných databází ČSÚ
Tel.: 274 053 143
E-mail: eduard.durnik@czso.cz  • 130717_CSU_TZ_Otevrena_data.doc