ČSÚ a Hospodářská komora podepsaly smlouvu o vzájemné spolupráci

 


25.3.2004

Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Českým statistickým úřadem dnes podepsali prezident Hospodářské komory ČR Dr. Ing. Jaromír Drábek a předseda Českého statistického úřadu Ing. Jan Fischer, CSc..

Smlouva je předpokladem pro vytváření legislativních, organizačních a technických podmínek intenzivnějšího rozvoje spolupráce obou organizací. K hlavním cílům patří zajištění lepší informovanosti členů HK ČR i dalších malých a středních podnikatelů nejen o činnosti státní statistické služby, ale především o datových zdrojích a dalších statistických produktech, které mohou podnikatelé využívat pro svá rozhodování. Smlouva současně vytváří podmínky pro větší zapojení malých a středních podnikatelů do přípravy obsahu statistických zjišťování tak, aby při minimální administrativní náročnosti plnila svůj účel.

Dalším cílem je využívání internetových stránek obou organizací k informování o činnosti druhé strany. Smlouva by měla rovněž přispět k výraznější a efektivnější spolupráci mezi krajskými reprezentacemi ČSÚ a krajskými a okresními orgány HK ČR v zájmu zajištění potřebných informací regionální povahy.

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • tz032504.doc