Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016


Činnosti prováděné jednotlivci na internetu
Tabulka 31: Čas strávený na internetu jednotlivci v České republice pro soukromé účely, 2016 Excel PDF
Tabulka 32: Jednotlivci v České republice používající internet k činnostem v oblasti komunikace, 2016 Excel PDF
Tabulka 33: Jednotlivci v České republice používající internet k činnostem v oblasti zábavy, 2016 Excel PDF
Tabulka 34: Jednotlivci v České republice používající internet pro sledování televize či videa, 2016 Excel PDF
Tabulka 35: Jednotlivci v České republice používající chytrou televizi, 2016 Excel PDF
Tabulka 36: Jednotlivci v České republice používající internet k vkládání obsahu, 2016 Excel PDF
Tabulka 37: Používání internetu k činnostem spojeným s cestováním jednotlivci v ČR, 2016 Excel PDF
Tabulka 38: Používání internetu k činnostem spojeným se zdravím jednotlivci v ČR, 2016 Excel PDF
Tabulka 39: Používání sociálních sítí jednotlivci v České republice, 2016 Excel PDF
Tabulka 40: Telefonování přes internet pro soukromé účely v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 41: Aktivní účast v sociálních sítích pro soukromé účely v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 42: Použití internetu ke čtení on-line zpráv, novin a časopisů v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 43: Použití internetu k vyhledávání informací o zdraví v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 44: Vyhledávání informací o zboží a službách na internetu v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 45: Použití internetového bankovnictví pro soukromé účely v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 46: Prodej zboží či služeb přes internet (např. v aukcích) v letech 2010 až 2016 Excel PDF
Tabulka 47: Jednotlivci v ČR používající internet k vybraným činnostem v letech 2005 až 2016 Excel PDF
Tabulka 48: Jednotlivci v EU používající internet pro soukromé účely k vybraným činnostem, 2015 Excel PDF
Tabulka 49a: Jednotlivci telefonující přes internet v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 49b: Jednotlivci telefonující přes internet v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 50a: Jednotlivci používající na internetu sociální sítě v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 50b: Jednotlivci používající na internetu sociální sítě v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 51a: Jednotlivci čtoucí zprávy on-line v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 51b: Jednotlivci čtoucí zprávy on-line v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 52a: Jednotlivci vyhledávající na internetu informace o zdraví v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 52b: Jednotlivci vyhledávající na internetu informace o zdraví v zemích v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 53a: Jednotlivci vyhledávající na internetu informace o zboží a službách v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 53b: Jednotlivci vyhledávající na internetu informace o zboží a službách v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 54a: Jednotlivci používající internetové bankovnictví v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 54b: Jednotlivci používající internetové bankovnictví v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.