Český trh práce zaznamenal oživení

 

5. 9. 2014

Nezaměstnanost v České republice ve 2. čtvrtletí 2014 výrazně poklesla, ale meziroční růst zaměstnanosti slábne. V podnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda nominálně o 2,5 %, v nepodnikatelské o 1,7 %. Mzda prostředního zaměstnance, tj. mzdový medián, dosáhla výše 21 385 Kč.

O oživení trhu práce svědčí i zvýšení podílu přesčasové práce v podnikatelské sféře, které se projevilo takřka plošně kromě zemědělství, a nárůst mimořádných odměn ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. K mírnému poklesu došlo pouze ve stavebnictví.

„To, co nyní vidíme na výsledcích za 2. čtvrtletí 2014, je nejlepší nazvat „křehké oživení,komentuje souhrnné statistické výsledky o počtu zaměstnanců a mzdách Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. „Především došlo jednoznačně k zastavení poklesu evidenčního počtu zaměstnanců. Například v našem největším odvětví, zpracovatelském průmyslu, přibylo téměř 17 tis. obsazených pracovních míst, zatímco ještě celý loňský rok byl poznamenán propouštěním,“ doplňuje Holý.

Zaměstnavatelé si již více konkurují při hledání pracovní síly a zejména v některých oborech vzniká nedostatek odborně způsobilých pracovníků. Tato skutečnost nutí zaměstnavatele, aby zvyšovali mzdy. Ty se ve 2. čtvrtletí 2014 zvýšily nominálně o 2,3 % proti stejnému období loňského roku. Vzhledem k nízké inflaci (0,2 %) to vedlo ke zvýšení reálné kupní síly výdělků o 2,1 %. Růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2014 se nejvýrazněji projevil ve Zlínském kraji (3,7 %), naopak v Praze byl opětovně nejnižší (1,4 %).

Mzdový medián, tj. hodnota uprostřed mzdového rozdělení, byl ve 2. čtvrtletí 2014 v celé ČR 21 385 Kč. Proti stejnému období předchozího roku vzrostl o 2 % (413 Kč). Ženy berou takřka o čtyři tisíce korun méně než muži: zatímco medián mezd u mužů činil 23 182 Kč, u žen dosáhl 19 310 Kč. Mzdový medián tak vzrostl méně než aritmetický průměr a poukazuje na disproporcionální zvyšování výdělků.

Nejméně rostly mzdy v některých odvětvích služeb a ve vzdělávání, kde se průměrná mzda zvýšila pouze o 0,9 %. V sekci S, kam patří činnosti spolků a sdružení, drobné opravy a poskytování různých osobních služeb, jen 0,7 %,“ upozornila Alena Soběslavská z oddělení statistiky práce ČSÚ. Také stavebnictví zůstává v krizi, evidenční počet zaměstnanců se meziročně snížil o 4,8 % a klesá tak již šestý rok,“ dodala Soběslavská.


Kontakt:
Alena Soběslavská
Oddělení statistiky práce ČSÚ
Tel.: 274 052 212
E-mail: alena.sobeslavska@czso.cz

  • ČSÚ TK Mzdy TZ.docx
  • Prezentace z tiskové konference