Český statistický úřad romskou národnost zjišťovat nebude

 


26. 10. 2003

V dnešním pořadu TV Prima Nedělní partie hovořil ministr životního prostředí Libor Ambrozek o potřebě vlády zjistit počet občanů romské národnosti. V této souvislosti mimo jiné uvedl, že takové zjišťování bude provádět Český statistický úřad.

ČSÚ žádné šetření v tomto směru nepřipravuje. Jediným údajem, který má ČSÚ k dispozici, je počet obyvatel, kteří se k romské národnosti přihlásili dobrovolně při posledním sčítání lidu v roce 2001.

Národnost je věcí zcela osobního cítění a v rámci statistického zjištování má výhradně deklaratorní charakter.

V materiálu, který předložil předseda ČSÚ Jan Fischer 20.října vládě, je proto jako variantní řešení navržen specializovaný sociologický výzkum o životě romských komunit. Takový výzkum by v žádném případě neměl povahu státního statistického zjišťování a prováděly by jej výzkumné sociologické instituce, nikoli ČSÚ.

Roman Prorok
Tiskový mluvčí předsedy ČSÚ
rprorok@gw.czso.cz

  • tz1026.doc