Česká a moravská města od Aše až po Židlochovice podrobně v číslech

 

Právě vychází výjimečná série podrobných statistických portrétů dvou stovek českých a moravských měst podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001.

Jedná se o další z řady publikací nabízející podrobné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Český statistický úřad pro Vás tentokrát připravil profil více než dvou set měst (přesně 202) České republiky (sídel správních obvodů obcí s rozšířenou působností, kromě měst okresů Plzně, Brna a Ostravy). Statistika měst se pochopitelně zdaleka nevyčerpává údajem o počtu
obyvatel. Nyní jsou na „městské úrovni“ dostupné údaje a ukazatele, které již ČSÚ zveřejnil v rozměru celého státu, krajů a okresů (za každé město 288 stránková publikace). Za každé konkrétní město jsou tak dnes k dispozici například údaje o:


- obyvatelstvu (věková struktura, rodinný stav, národnost, náboženské vyznání, ekonomická aktivita, atd.);
- domovním fondu (obydlenost, druh domu, vlastník domu, období výstavby atd.);
- bytovém fondu (obydlenost, velikost, kategorie a technické vybavení trvale obydlených bytů atd.);
- domácnostech (cenzových i hospodařících, podle jejich typu a velikosti).


Tento stručný výčet není pochopitelně úplný – údajů je daleko více, a navíc každá publikace data různými způsoby kombinuje či kříží, takže z nové „městské série“ ČSÚ se lze mimo jiné dozvědět i následující užitečné informace:


- v Pelhřimově žilo 345 mužů ve věku 40-49 let, kteří se při sčítání deklarovali jako římští katolíci;
- v Ústí nad Orlicí žilo v den sčítání 370 vdaných žen v opětovném manželství, z nichž bylo 217 zaměstnaných a 24 nezaměstnaných, zbytek z uvedeného počtu patřil mezi ekonomicky neaktivní;
- v Roudnici nad Labem žilo 27 nezaměstnaných vdaných žen ve věku 30-34 let;
- v Táboře tehdy stálo 256 trvale obydlených domů postavených před rokem 1899, do 72 z nich byl pak zaveden plyn;
- ve Velkém Meziříčí se v trvale obydlených domech nacházelo 173 neobydlených bytů;
- anebo že ve Světlé nad Sázavou bylo 111 bytů s počítačem připojeným na internet, 198 bytů s počítačem bez připojení.Pro ilustraci uvádíme též následující graf – Struktura žen podle náboženského vyznání v Mnichově Hradišti.Struktura žen podle náboženského vyznání v Mnichově Hradišti podle SLDB 2001


Musíme také upozornit na skutečnost, že náklad jednotlivých publikací je velmi nízký (cca 30 kusů). Odkazujeme proto též na internetovou prezentaci výsledků sčítání, kterou naleznete na internetové stránce ČSÚ (www.czso.cz), konkrétně na adrese: http://www01.czso.cz:7777/iPublMan/Main.jsp - zde budou postupně zveřejněny všechny publikace o vybraných městech.

Užitečným zdrojem statistických informací o městech a obcích je také Malý lexikon obcí České republiky 2002 (http://www.czso.cz/csu/czso/archiv_publikaci)


  • tz1126.doc