Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2023


Ceny
10.1. Indexy cen průmyslových výrobců (2015 = 100) Excel PDF
10.2. Přírůstky indexu cen průmyslových výrobců – meziprodukty, meziročně Excel PDF
10.3. Přírůstky indexu cen průmyslových výrobců – energetika, meziročně Excel PDF
10.4. Přírůstky indexu cen průmyslových výrobců – výrobky investiční povahy, meziročně Excel PDF
10.5. Přírůstky indexu cen průmyslových výrobců – zboží dlouhodobé spotřeby, meziročně Excel PDF
10.6. Přírůstky indexu cen průmyslových výrobců – zboží krátkodobé spotřeby, meziročně Excel PDF
10.7. Indexy cen zemědělských výrobců (2015 = 100) Excel PDF
10.8. Harmonizované indexy spotřebitelských cen (2015 = 100) Excel PDF
10.9. Meziroční míra inflace – celkem Excel PDF
10.10. Meziroční míra inflace – potraviny a nealkoholické nápoje Excel PDF
10.11. Meziroční míra inflace – alkoholické nápoje, tabák a narkotika Excel PDF
10.12. Meziroční míra inflace – odívání a obuv Excel PDF
10.13. Meziroční míra inflace – bydlení, voda, energie, paliva Excel PDF
10.14. Meziroční míra inflace – bytové zařízení, vybavení domácnosti, opravy Excel PDF
10.15. Meziroční míra inflace – zdraví Excel PDF
10.16. Meziroční míra inflace – doprava Excel PDF
10.17. Meziroční míra inflace – pošty a telekomunikace Excel PDF
10.18. Meziroční míra inflace – rekreace a kultura Excel PDF
10.19. Meziroční míra inflace – vzdělávání Excel PDF
10.20. Meziroční míra inflace – stravování a ubytování Excel PDF
10.21. Meziroční míra inflace – ostatní zboží a služby Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.