Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. čtvrtletí 2015


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Pardubickém kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.