Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2023


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.