Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2023


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele ve Zlínském kraji a jeho okresech Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.