Bibliografie - 1961

 

Vývoj společnosti ČSSR v číslech. Rozbory výsledků sčítání lidu, domů a bytů Praha, SEVT 1965. 513 s. - Knižnice ÚKLKS. Rozbor výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.1961 sleduje vývoj obyvatelstva po válce, rozmístění a koncentraci obyvatelstva, věkové složení obyvatelstva, pohlaví a rodinný stav, sociální a ekonomické složení obyvatelstva, jeho složení národnostní, úroveň vzdělání, domácnosti a rodiny, úroveň bydlení, perspektivní vývoj obyvatelstva a domácností. Hlavní výsledky uvádí samostatná tabulková část. V závěru je podána organizace a metodika sčítání lidu, domů a bytů a přehled zpracování výsledků sčítání z roku 1961.

Sčítání lidu, domů a bytů v Československé socialistické republice k 1. březnu 1961. Praha ÚKLKS 1965. Díl 1-3

Díl I. Demografické charakteristiky obyvatelstva. 350 s.; Čs. statistika, řada A, sv. 35.
V úvodní části informace o organizaci a metodice sčítání, zpracování výsledků, užitých tiskopisech a materiálech seznamujících s výsledky sčítání.
Díl II. Sociální, ekonomická a profesionální skladba obyvatelstva. 373 s.; Čs. statistika, řada A, sv. 36
Díl III. Domy, byty, domácnosti a rodiny. 283 s.; Čs. statistika, řada A, sv. 37

Praha v číslech.
Ekonomický rozvoj; výsledky sčítání lidu, domů a bytů; perspektiva vývoje do roku 1980. Praha, SEVT 1963, 319 s. - Knižnice ÚKLKS

Středočeský kraj v číslech.
Ekonomický rozvoj; výsledky sčítání lidu, domů a bytů; perspektiva vývoje do roku 1980. Praha SEVT 1964, 397 s. - Knižnice ÚKLKS

Jihočeský kraj v číslech.
Ekonomický rozvoj; výsledky sčítání lidu, domů a bytů; perspektiva vývoje do roku 1980. Praha, SEVT 1964, 353 s. - Knižnice ÚKLKS

Západočeský kraj v číslech.
Ekonomický rozvoj; výsledky sčítání lidu, domů a bytů; perspektiva vývoje do roku 1980. Praha, SEVT 1963, 367 s. - Knižnice ÚKLKS

Severočeský kraj v číslech.
Ekonomický rozvoj; výsledky sčítání lidu, domů a bytů; perspektiva vývoje do roku 1980. Praha, SEVT 1963, 319 s. - Knižnice ÚKLKS

Východočeský kraj v číslech.
Ekonomický rozvoj; výsledky sčítání lidu, domů a bytů; perspektiva vývoje do roku 1980. Praha, SEVT 1964, 375 s. - Knižnice ÚKLKS

Severomoravský kraj v číslech.
Ekonomický rozvoj; výsledky sčítání lidu, domů a bytů; perspektiva vývoje do roku 1980. Praha, SEVT 1964, 387 s. - Knižnice ÚKLKS

Jihomoravský kraj v číslech.
Ekonomický rozvoj; výsledky sčítání lidu, domů a bytů; perspektiva vývoje do roku 1980. Praha, SEVT 1964, 345 s. - Knižnice ÚKLKS

Statistický lexikon obcí ČSSR 1965.
Podle správního rozdělení 1. ledna 1965: sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961. Praha, SEVT 1966, 668 s.; operativně byly definitivní výsledky sčítání publikovány v dnes již obtížně dostupné edici Statistické informace ÚKLKS (celkem 377 sešitů o rozsahu 7800 stran), která byla určena pro ústřední, krajské a okresní orgány. Přehled obsahu jednotlivých sešitů viz Věstník ÚKLKS, 1964, částka 13-14.