Bez vaší pomoci to nepůjde!

 

19.03.2020

Naše země se snaží v posledních dnech vypořádat s globální hrozbou koronavirové infekce. I když se snad podaří epidemiologickou stránku věci vyřešit relativně rychle, dopad na ekonomiku bude značný. Pro její obnovu budou klíčovým základem kvalitní statistická data.

Nejbližší týdny i měsíce budou zejména pro podnikatelskou sféru velmi těžké a pro řadu firem i živnostníků to bude bez nadsázky otázka ekonomického přežití. Je proto naprosto jasné, že splnění zpravodajské povinnosti vůči statistickému úřadu pro ně v tuto chvíli není prioritou. Jakmile však opadne současná kritická fáze boje s koronavirem, dostane se na řadu boj s následky prudkého propadu ekonomického výkonu a významně vzroste i poptávka po potřebných statistických údajích. Ty však nelze získat bez spolupráce s vámi, s podniky a podnikateli, našimi respondenty. Bude se to týkat jak měsíčních dat z průmyslu i dalších odvětví, tak údajů o zahraničním obchodu, cenovém vývoji, zaměstnanosti apod. Stát bude chtít z pochopitelných důvodů vědět, jak dramatický byl dopad na cestovní ruch, pohostinství a řadu dalších odvětví a služeb omezených epidemiologickými opatřeními. Je to důležité mimo jiné pro odhad nutných kompenzací ze strany vlády právě směrem k podnikatelům, živnostníkům či obcím. Stejně tak informace o vývoji cen jak výrobců, tak spotřebitelů budou důležité pro správné nastavení měnové politiky centrální banky. Všichni budou také s napětím očekávat, jaký bude dopad této krize na vývoj HDP – zda dojde k jeho propadu a jak velkému. Na co nejpřesnějších makroekonomických údajích závisí pak také nastavení rozpočtové politiky vlády.

Odhadnout budoucí vývoj můžeme pouze na základě získaných dat

Všechny výše uvedené indikátory nemůžeme zpracovat a publikovat bez toho, že by nám naši partneři, jednotlivé podniky a další instituce, poskytli svá data. Ubezpečuji vás, že při uplatňování zpravodajské povinnosti budeme vůči všem postupovat s maximálním ohledem na jejich problematickou a opravdu nelehkou situaci. Věřím, že i naši respondenti chápou vážnost situace i skutečnost, že s ohledem na budoucí úspěšný vývoj naší společné země nemůžeme paušálně odpouštět či odsouvat požadavky na poskytování dat vůči respondentům. Prosím všechny proto o spolupráci a vzájemné pochopení. Jsme všichni na jedné lodi, pojďme také táhnout za jeden provaz!

Marek Rojíček, předseda ČSÚ


  • 200319_web_k_aktualni_situaci.docx