Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

 

K 1 Hrubý domácí produkt a struktura hrubé přidané hodnoty podle krajů v roce 2006

Kartogram 1 Hrubý domácí produkt a struktura hrubé přidané hodnoty podle krajů v roce 2006